DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Bestuurssamenstelling

 


 

 

                   
Voorzitter
 
Mw. D. Keulers- Cornips
Verdistraat 6, 6164 CK Geleen
 
Vice- voorzitter
 
Mw. G Heuts-Duyvestijn
Burg.Trijpelsplein 4, 6151 GW Munstergeleen
 
Secretaris
 
Mw. A. Boers-Hazelhof
Lierbeek 7, 6166 HT Geleen
 
Penningmeester
 
VACANT. (per 6 sept 2018)  
2de Penningmeester Mw. E. Boers-Hoedemakers
Herenhof 40, 6162 EB Geleen
 
Ledenadministratie
 
Mw. A. Faarts-Heijnen
Beneluxlaan 139, 6164 ER Geleen
 
Lid
 

Mw. A. Jaspers-Celissen
Jan Steenstraat 25, 6165 TS Geleen  

 
Lid
 

Mw. Netty Siera-Lamers 
Mozartstraat 12, 6164 CG  Geleen