DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Lid worden

 

Contributie € 30,00 per verenigingsjaar.

Rabobank Westelijike Mijnstreek

Iban : NL 21 RABO 0 11 60 20 989 Bic-code: Rabonl2U
Katholiek Vrouwengilde Geleen, Slotmakershof 8, 6162 JK  Geleen

Opgave van nieuwe leden, afmeldingen en adreswijzigingen:
schriftelijk bij: A. Faarts-Heijnen,  Beneluxlaan 139, 6164 ER  Geleen

of per mail: tima.imbv@home.nl