DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Bestuur

 

Voorzitter : Betty de Zwaan-Heijmans

Secretaris (ad interim) : Annemie Gelissen-Dassen

Penningmeester : Thea Kokkelkoren

Redactie WIJzer : Anny Ketelaars

Notuliste en Algemeen Bestuurslid : Tilly Reumkes

Kunstclub en Algemeen Bestuurslid Hannie Kleijnen-Maassen

Algemeen Bestuurslid : Cilly van der Zee-Jansen

Algemeen Bestuurslid : Marleen Chermin

Algemeen Bestuurslid : Helmy Vankan

Erebestuurslid : Jeannine Winkens - Haesen