DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Bestuur

 

Leonie Cals  (voorzitter / secretaris a/i)

Trijntje van Schijndel (vice-voorzitter / programma werkgroep)

Vacature  (secretaris)

Truus Saras (penningmeester / ledenadministratie

Truus Verschuren (algemene zaken) - aftredend in februari 2019)

Ans Mous (programma werkgroep)

Diny van der Heijden-Noij (ondersteunend lid / programma werkgroep)

Annie Vos (notuliste)