DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Lid worden

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij:

Truus Saras, penningemeester/ledenadministratie  via het  e-mailadres: kvgvenray@gmail.com

De contributie voor 2019 bedraagt € 35,00 

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Communicatie:

Iedere twee maanden ontvangen de leden per email of per post het convocaat met daarin het programma van die maand, een terugblik, ruimte voor ingezonden stukken, mededelingen van de clubs etc.