De groep van mensen op de vlucht

De groep van mensen op de vlucht
die onder tegenslagen zucht.
Op zoek zijn naar een nieuw bestaan
zijn in een stoet op reis gegaan.

Oorlog en armoe in hun land
dat kreeg steeds meer de overhand.
Geweld dat heel veel heeft verwoest
zorgde dat men wel vluchten moest.

Hun tocht op weg naar veilig land
daarbij zijn velen reeds gestrand.
Verdronken in de diept der zee
voerde die menig lichaam mee.

Zijn wij tot menselijkheid bereid
die werkelijk tot d’ oplossing leidt.
Of zien wij alles roerloos aan
en laten wij de vluchteling staan.
 
 Justus van Tricht