Moederhanden

´Jullie moeten tegen morgen een opstel maken met als titel: Moederhanden´, zei de meester.
Hij gaf geen verdere uitleg, alleen vertelde hij kort wat een moeder allemaal deed.

De week nadien las de meester het opstel voor
van een meisje uit die klas.
Ze had geschreven:
´Moederhanden...
Met de ene hand maakt moeder eten.
Met de andere kookt ze.
Met de andere kamt ze mijn haar, voor ik naar school ga...´
´Met de andere...met de andere...´ lachte de meester.
De andere kinderen giechelden.
´Zeg, meisje, je moeder is toch geen duizendpoot.
Zoveel handen!
Hoeveel heeft zij er eigenlijk?´
´Twee´,zei het meisje,
´twee voor vader,
en voor elk van de zeven kinderen ook twee,
dat maakt veertien...
Dan voor de keuken, de dieren en de tuin telkens twee,
dat zijn er zes.
Twee voor arme mensen, dat zijn er weer twee.
En twee voor God, als ze bidt...,
dat zijn in ´t geheel zesentwintig moederhanden...´
Niemand giechelde nog.
Ook de meester lachte niet meer.

Uit ´Een parel voor elke dag´