Venster van de ziel

Ik wens je ogen toe
die de kleine dingen van de gewone dag zien
en in het licht zetten.
Ik wens je oren toe
die de nuances en de ondertonen
in het gesprek met anderen opnemen.
Ik wens je handen toe
die niet lang zullen overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen doen.
Licht dringt door het venster van de ziel
in ons binnenste
en straalt terug in onze omgeving,
daar waar we onderweg zijn met medemensen.
Je moet een venster zijn
waardoor Gods liefde in de wereld straalt.

Edith Stein