Dag voor alleengaanden 2018 Nederweert Eind


Donderdag 22 maart was in Nederweert Eind de dag voor de alleen gaanden voor ZijActief Limburg en KVG Limburg. Het thema van de dag was: “Hoe gaat het met mijn nieuwe buren?”

Na een inspirerende mediatieve viering vertelde Carla Lacroix, werkzaam bij vluchtelingenwerk Zuid -Nederland locatie Roermond, hoe het traject van vluchteling tot statushouder loopt.
Contacten leggen is vaak erg moeilijk voor Nederlandse mensen. Het is daarom belangrijk om vluchtelingen aan te spreken om contact te maken. Mensen willen alleen een plekje om veilig te leven en waar de kinderen veilig kunnen opgroeien. De grootste groep vluchtelingen op dit moment zijn mensen uit Syrië en Eritrea.
Awaz Feijs Hamma, gevlucht uit Irakees Koerdistan vertelt over haar leven in Nederland. Zij is 20 jaar geleden naar Nederland gekomen als vluchteling en werkt bij vluchtelingenwerk Zuid -Nederland.
Wat kunnen we doen? Belangrijk is aandacht geven aan de mensen. Vluchtelingen willen integreren maar ze hebben wel de ruimte nodig. Elkaar ontmoeten, daar begint het mee. Vanuit de aanwezigen kwamen veel vragen over het verblijf in Nederland, statushouders, woningen, werken en inburgering. De antwoorden waren verhelderend voor velen.
Na de lunch gingen de deelneemsters in gesprek met vluchtelingen (22 mannen en vrouwen) die in Nederland wonen en soms nog bezig zijn met inburgering. Een van hen, muzikant, had zijn keyboard bij zich en begon spontaan te spelen tot groot plezier van de deelneemsters. De aanwezigen namen plaats aan tafels en gingen met elkaar in gesprek. Er werd kennis gemaakt met elkaar. Uit welk land men kwam? Hoe lang men al in Nederland was? Welk werk hij of zij had gedaan in het land van herkomst? Wat men voor de toekomst zou willen? Wat hun talenten en hobby’s waren? Of men nog familie in het land van herkomst had? En natuurlijk wat vond men van Limburg, van Nederland? Het waren boeiende gesprekken.

 De dag werd afgesloten met een optreden van de volksdansgroep uit Nederweert Eind die dansen uit diverse landen lieten zien.

Tiny Reijnders

Het was een prachtige dag de mensen genoten in volle teugen. De verhalen waren ontroerend en kwamen echt binnen.
Zelf heb ik gesproken met een jonge moeder met twee kleine kinderen, die nu een huis heeft gekregen in Nederweert. Haar man heeft werk en ze zijn gelukkig hier. Zij spreekt goed Nederlands en werkt hard aan een toekomst hier. Prachtig toch?!
DVA zijn echt boeiende en interessante bijeenkomsten het is leuk om deel te nemen.

José Brouns