Project: Een schat aan talenten - Terugblik


Het zal jullie niet ontgaan zijn: 2014 stond in het teken van onze talenten. De interactieve bijeenkomst die de afdelingen aangeboden kregen door KVG Limburg is een groot succes geworden.
Als dagvoorzitter heb ik niet alleen kennisgemaakt met negen zeer verschillende afdelingen, ook heb ik gezien hoe divers de talenten binnen het vrouwengilde zijn. Tijd dus om even met u terug te blikken.

In elke afdeling kwam ik veel vrouwen tegen met bijzondere talenten. De een is creatief en maakt de prachtigste creaties of iets culinairs waar we van konden proeven. Een ander zet zich in voor kwetsbare mensen of kinderen dichtbij of ver weg. En enkele dames vertelden over hun organisatie talent en hoe ze dat inzetten voor bv het vrouwengilde.
Allemaal zijn het vrouwen die een deel van hun leven toewijden aan datgene dat in hun ogen belangrijk is. En zodra ze daarover beginnen te praten staan ze in vuur en vlam. De waarderende interviews werden heel spontane en enthousiaste gesprekjes. Vol overgave vertelden ze wie ze ook zijn en waar ze voor staan. En ze benadrukten dat zo’n talent waar je je vol passie aan overgeeft, je kracht, energie, hoop en geluk geeft. Schitterend!

Op enkele plekken was er voldoende tijd om de enquête ‘Dit doe ik graag, hier ben ik goed in!’ in te vullen of de korte duo gesprekjes te houden. Mijn complimenten ook aan de bestuursleden die zoveel zorg hebben besteed aan de praktische voorbereiding voor deze interactieve bijeenkomst.
Overal was het een heel inspirerende en feestelijke bijeenkomst die door de leden als zeer bijzonder werd gewaardeerd. Als afsluiting hebben we getoast op de vele talenten die er in onze vereniging zijn. Voor allen die meegewerkt hebben aan ‘Een schat aan talenten’: CHAPEAU!

Marielle Beusmans
Adviseur Identiteit KVG Limburg