Project: Ontmoeting door communicatie

• Als voortvloeisel uit het beleidsplan 2013-2016 is een aantal projecten geïnitieerd. Eén daarvan is Ontmoeting door communicatie; dat is gericht op het professioneler opzetten en toepassen van communicatie in de diverse projecten.
• Binnen KVG Limburg bestaat de behoefte aan richtlijnen wanneer gebruik te maken van bepaalde media. Ook de inzet van social media moet daarin worden opgenomen.
• Met name de interactie en het feit dat social media vooral zijn bedoeld om informatie met elkaar te delen, kunnen bijdragen aan een grotere bekendheid en zichtbaarheid van de vereniging.
• Daarnaast is ook gedacht aan een intranet met reactiemogelijkheid, bestemd voor bestuurders. De kosten hiervan waren echter te hoog op dat moment. Wellicht opnieuw begroten in dit project.