Project: Samen nog sterker


Op initiatief van de Provincie Limburg zijn alle Maatschappelijke Organisaties opgeroepen om samen naar de toekomst te kijken en zoveel mogelijk samen te gaan werken.
Op 20 november jongstleden hebben KVG Limburg, LAJK, Jeugdwerk Limburg en de Provincie Limburg de overige 30 Maatschappelijke Organisaties uitgenodigd voor een werkconferentie “Samen aan tafel” op het melkveebedrijf “Loeigezellig” te Ospel.
Na een inloop met koffie en vlaai opende de dagvoorzitter John Wilbers, projectcoördinator van Jeugdwerk Limburg, de conferentie. Gastvrouw van Loeigezellig, Agnita van Rooijen, gaf in het kort verslag over het bedrijf dat van een puur melkveebedrijf tot melkveebedrijf met conferentieoord over is gegaan.
De heer Luc Verheijen van “the learning company” Kessels & Smit heette de gedeputeerde Ger Koopmans welkom en interviewde hem over zijn ervaringen in de kracht van het samenwerken. Daarna vertelde de heer Verheijen over zijn onderzoek “krachten verbinden door een gedeelde toekomst”; het publiek werd er middels tweegesprekken actief bij betrokken.
Na een eten in vorm van een lopend buffet kwamen een negental Maatschappelijke Organisaties aan de beurt om zich te presenteren. O.a. berichtten Wilma v.d.Poel, voorzitter van het KVG-L, en Truus Geraeds, voorzitter van ZijActief, over hun samenwerkingsproject “Singles op Stap”.
Tot slot werd bekend gemaakt dat de Stichting Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg is opgericht. Goede voorbeelden van samenwerking zijn te vinden op het digitale platform www.maatschappelijknetwerklimburg.nl
Na de afsluiting door de dagvoorzitter de heer Wilbers was er een mogelijkheid om het melkveebedrijf te bezichtigen.