Project: We zijn er ook voor anderen (nabeschouwing)

 

Het jaarthema van 2016 was: Wij zijn er ook voor anderen - Een lach kun je delen

 

Mevrouw Heleen van Binsbergen, voorzitter van Humanitas Maastricht aan het woord.


Twee van de sprekers geven hun reactie.

Netty Aerts, coördinator Thuisadministratie van Humanitas, kijkt met veel plezier en tevredenheid terug op de lezingen die zijn verzorgd door vrijwilligers van Humanitas binnen het jaarthema ‘We zijn er ook voor anderen’: “De grote opkomst en enorme betrokkenheid van de vele leden die de bijeenkomsten bezochten is me opgevallen. Er was veel interesse voor de uiteenlopende onderwerpen die we hebben behandeld. Mensen kijken er nog steeds van op, dat er zoveel mensen met minimale middelen moeten rondkomen. Maar ook onderwerpen als het maatjesproject (een op een gesprekken met mensen met een psychiatrische achtergrond), het project ‘Gezin in Balans (aandacht voor moeders in detentie) en het verhaal over echtscheiding leidde tot interessante discussies. Kortom, een levendig thema dat mensen bezig blijkt te houden. KVG Limburg bedankt!”

Kees In 't Panhuis, vrijwilliger van Humanitas, maakt graag mensen deelgenoot van verschillende projecten waar hij voor 100% achter staat en enthousiast over is. "Ik vind het belangrijk om - juist hier in het zuiden - te vertellen over het werk van Humanitas omdat het hier nog onvoldoende bekendheid heeft. In de lezing leg ik dat ook uit. Natuurlijk zijn we regelmatig op zoek naar enthousiaste mensen die vrijwillig actief willen zijn binnen een van onze projecten en dat begint met bekendheid. Het is vrijwilligerswerk dat iedereen - met weliswaar een beetje scholing - zeker goed kan doen. Je bepaalt zelf de tijd die je er aan wilt besteden. Ik ben er van overtuigd dat er na zo'n lezing op menige verjaardag of op andere momenten door de - bij lezing aanwezige - dames gesproken wordt over Humanitas en de projecten. Dan heb ik een belangrijk doel bereikt!"