Project: We zijn er ook voor anderen

 

Dit project is gepland voor 2016.
 

Op het thema sluit het volgende naadloos aan.
 

Oprichting Paus Franciscusgroepen in Limburg

Op dit moment zijn in Limburg zeventien Paus Franciscusgroepen actief. Groepen vrijwilligers die zich in hun parochie inzetten voor de minder bedeelden in onze maatschappij. Een initiatief van Bisschop Frans Wiertz, geïnspireerd op de inspirerende wijze waarop Paus Franciscus te werk gaat. Tegelijkertijd een mooi project om het jaarthema van 2016 te introduceren: We zijn er ook voor anderen. In ons ledenblad heeft u de introductie op dit project al kunnen lezen. Hier leest u het volledige artikel.
Hub Vossen, stafmedewerker en Aalmoezenier bij de Dienst Kerk & Samenleving van het Bisdom Roermond, helpt parochies bij het oprichten van zo’n Paus Franciscusgroepen. Samen met zijn twee collega’s probeert hij vooral verbinding te leggen. “Wij zijn de aanjager om in een parochie iets op touw te zetten; vervolgens moeten ze het zelf doen. Wij helpen hen op weg en ondersteunen hen op het moment dat het nodig is. Maar uiteindelijk moet het iets worden voor en door de parochies zelf.”

Geraakt

Paus Francisus heeft op 13 maart 2013 de hele wereld verrast door de verfrissende en vernieuwende wijze waarop hij de mensen toesprak, volgens Hub Vossen. “Hij deed dat heel eenvoudig, als herder van de kerk, met als boodschap: ik heb jullie nodig. Vervolgens heeft hij zich als ‘gewoon mens’ opgesteld door daadwerkelijk de straat op te gaan, en bijvoorbeeld te gaan eten bij restaurants voor dak- en thuislozen. Daarmee heeft hij enorm veel mensen geraakt. Ook in Limburg heeft dit wat losgemaakt, zelfs bij mensen die de kerk de rug hadden toegekeerd. Zij hebben gezien: zo kan ik het katholieke geloof ook belijden. Mensen hoeven niet elke zondag in de kerk te zitten, om iets vanuit de kerk te betekenen in de samenleving. Tijdens de voorlichtingsavonden die we in diverse parochies houden, komt veel los. Pijn over de kerk, maar ook mooie herinneringen. Ook komen we met mensen in gesprek die zelf maatschappelijk geslaagd zijn, maar om zich heen een hoop ellende zien. Mensen die zich terdege beseffen: dat kan ons ook overkomen. Je kunt heel snel afzakken, al heb je het nog zo goed.”

Luisterend oor

In de Franciscusgroepen gaat het om menselijke nabijheid, een luisterend oor, een toegestoken hand. “Wat een Franciscusgroep kan betekenen, verschilt per parochie. In een achterstandswijk van een grote stad speelt hele andere problematiek dan bijvoorbeeld op het sterk vergrijzende platteland. In beide gevallen kunnen Franciscusgroepen waardevol zijn. We gaan altijd na of we kunnen aansluiten bij bestaande organisaties of initiatieven. Zo werken we in een wijk in Heerlen – waar maar liefst 89% van de kinderen opgroeit in achterstand of armoede – samen met de Vincentiusvereniging. Ook hebben we in overleg met de wijkagent, maatschappelijk werk en de huisarts bekeken wat we vanuit de kerk kunnen betekenen. Het heeft geresulteerd in een werkgroep met een aantal dames die samen met de huisarts op pad gaan om gezinnen te ondersteunen. Een andere gemeente waar een ontwikkeltraject voor een Franciscusgroep is opgericht, is Leudal. In deze plattelandsgemeente zie je een sterke vergrijzing en afname van het voorzieningenniveau. Ook speelt rouw een grote rol; mensen die met hun verdriet nergens terecht kunnen. Daar heeft de Franciscusgroep een heel andere invulling en zijn we bezig met een inloophuis en een rouwgroep.”

Barmhartigheid

Het zijn dus hele concrete stappen, die echt tot resultaat leiden. “Het thema van barmhartigheid, dat in vrijwel elke verkondiging van Paus Franciscus terugkomt, kijgt daarmee gestalte in de praktijk”, zegt Hub. “Ook vrouwenorganisaties zoals het Vrouwengilde kunnen een partner zijn. Zij kunnen voorzien in een behoefte, bijvoorbeeld voor vrouwen waarvan het sociale netwerk niet erg groot is. Samen kunnen we zorgen voor een nieuwe impuls en daadwerkelijk iets betekenen voor de mensen om ons heen. Een mooie ontwikkeling in de participatiesamenleving waarin we leven waarin de kerk één van de maatschappelijke organisaties is om de sociale cohesie te bevorderen.”


Wilt u informatie over de Paus Franciscusgroepen in het algemeen of wilt u weten of er al een groep actief is in uw omgeving? Neem dan contact op met het Bisdom Roermond via 0475 38 68 88 of info@bisdom-roermond.nl.