JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Bestuur

Het provinciale bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste, gedreven vrijwilligers die graag willen bijdragen aan het maatschappelijk welzijn van vrouwen in onze provincie. De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van de leden en bestaat uit vrouwen in leeftijd van 49 tot 70 jaar. Het bestuur verdiept zich in het uitdragen van de speerpunten van de provincie en vertaalt dit naar de afdelingen in de vorm van lezingen, trainingen etc. Het bestuur inspireert en verbindt de afdelingen en zorgt voor de contacten met zusterorganisaties. 

Communicatie wordt met een hoofdletter C geschreven. Eenmaal per jaar brengt zij het ledenblad Vrouwen Gilde Limburg uit welk per post bij alle leden wordt bezorgd. Via de besturennieuwsbrief (’t Tussendoortje) worden de afdelingsbesturen op de hoogte gehouden van de diverse ontwikkelingen. Het bestuur organiseert ontmoetingsmomenten voor de afdelingsbesturen om onderling ervaringen uit te kunnen wisselen; een persoonlijk contact roept ook onderling respect en waardering op. Er is een sterk gevoel van saamhorigheid evenals bij het overleg met zusterorganisaties.

KVG Limburg bestuur bestaat uit : 

Voorzitter/ Penningmeester:

I. Sipkema-Galavazi (Ineke)

Secretaris:

 vacature

Bestuurslid:

M. Nelissen - Siebers (Marianne)


Bestuurslid:
 
J. Brouns-Hoogmans (José)

Bestuurslid:

M. Waltmans-Pennings (Marjo)

   

 

 
   
Contactvrouw website:

N. Cos-Paquet (Nadine)

Adviseur identiteit:

 

Erelid:

G. Schepers (Gerda)

Erelid:

J.Winkens-Haesen (Jeannine)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het Provinciaal Bestuur is bereikbaar:
Secretariaat : kvglimburg.secr@gmail.com


Website : www.kvg-limburg.nl


Op bestuurlijk niveau wordt samengewerkt met :

Zustersorganisaties :

FAM! (v.h. de Limburgse Vrouwenraad LVR)
ZijActief Limburg
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV)

Overige organisaties:

Melania Nederland
De Zonnebloem
SMKK
Mgr. Schrijnenhuis