DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Geschiedenis

 

Op 23 november 2005 hield KVG Nederland - na 93 jaar - op te bestaan.
KVG Limburg was tot dan aangesloten bij de landelijke koepel. De wens van de Limburgse afdelingen was om door te gaan als KVG Limburg en zo geschiedde! Wat in 1918 begon als KVG Limburg ging in 2005 verder zonder landelijke koepel. Vol goede moed bouwden vrijwilligers aan de organisatie.

Een vereniging die ooit bedoeld was om vrouwen “achter het aanrecht” vandaan te krijgen had inmiddels een geheel andere functie. Vrouwen hadden inmiddels een belangrijk aandeel in onze maatschappij. Het 90-jarig bestaan van KVG Limburg had dan ook als titel “Van aanrecht tot aandeel”.

In het verleden hebben diverse Limburgse KVG vrouwen de voorzittershamer gehanteerd bij KVG Nederland en hun know-how ingezet voor KVG Limburg.
KVG Limburg wordt door het gouvernement erkend als maatschappelijke organisatie, hetgeen inhoudt dat we de speerpunten van de provincie Limburg uitdragen in het maatschappelijk middenveld.

Het provinciale bestuur streeft naar transparantie en een zo kort mogelijk communicatielijn met haar achterban. Zij wil de afdelingsbesturen en hun achterban stimuleren om actief te participeren in de samenleving. Daarnaast beoogt ze een gezonde, constructieve samenwerking met zusterorganiaties.
KVG Limburg is een gezonde, dynamische organisatie en wij hopen dat er steeds vrouwen blijven opstaan die bereid zijn om het cement van de samenleving te zijn zodat een organisatie als KVG Limburg blijft bestaan.

 

De nieuwe KVG speld (zie logo)  gebruikt het oude symbool van KVG Nederland als achtergrond; dit drukt de saamhorigheid onder vrouwen uit maar is via een eigentijds ontwerp uitgebeeld. De ontwerper is Wiel Brouns, een Roermondse kunstenaar en echtgenoot van een lid van een afdelingsbestuur. We zijn trots op onze roots; de bestuursleden van KVG-L en de afdelingen dragen de speld voor representatieve doeleinden.