Akkoordverklaring verwerking van persoonsgegevens door Leden

Persoonsgegevens van leden worden door  KVG Limburg en haar afdelingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KVG Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Postadres
 • E-mailadres;
 • Pasfoto
 • Bankrekeningnummer
 • Datum van begin lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door  KVG Limburg  en haar afdelingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij activiteiten kunnen foto’s gemaakt en opgeslagen worden ten behoeve van verslagen van die activiteiten in publicaties van KVG Limburg en haar afdelingen of voor historische doeleinden.

 

Met deze verwerking van mijn persoonsgegevens verklaar ik me akkoord:

 

Naam: …………………………………………

 

Postadres: ……………………………………………

 

Lid van de afdeling: ………………………………………

 

Plaats en datum: ……………………………

 

Handtekening: ……………………………………

 

Download het document