JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Slotsymposium DKS

Op 14 februari jl. hield de Dienst Kerk en Samenleving een symposium om terug te blikken op 118 jaar dienst aan de samenleving. Onze adviseur identiteit, Mariëlle Beusmans schreef onderstaande.

 

Afscheid

Eind 2019 kreeg ik, aalmoezenier van de Dienst kerk & Samenleving, te horen dat mijn functie vervalt, als gevolg van een reorganisatie in het bisdom Roermond. Vanuit mijn functie was ik op vele plekken in Limburg aanwezig, waaronder KVG. Zo droeg ik een steentje bij om de sociale cohesie te bevorderen daarmee het sociale gezicht van de kerk. Op 14 februari hebben mijn collega en ik op een passende wijze afscheid genomen van ‘onze relaties’ middels een symposium, gesprektafels en een druk bezochte receptie. Vanuit KVG waren er bestuursleden (zowel provinciaal alsook uit afdelingen) aanwezig. Dit hartverwarmende afscheid heeft mij goed gedaan. Dank dames voor jullie betrokkenheid en steun deze laatste maanden. Dank voor alle kaartjes, giften en bloemen die ik bij mijn afscheid heb ontvangen. Maar bovenal bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking!

Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet,

Marielle Beusmans