JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Stem op een vrouw

Op 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus. Dit maal twee stembussen: voor Provinciale Staten en voor de Waterschapsbesturen, stem dan op een vrouw.

 Het aandeel vrouwen in de provincie- en waterschapsbesturen doet nog geen recht aan de gewenste 50/50 man/vrouw-verhouding. Geen verdeling die een afspiegeling is van onze samenleving. PSC voert al jaren actie om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Een democratisch gelijke vertegenwoordiging in aantal gekozen vrouwen en mannen is na honderd jaar vrouwenkiesrecht nog steeds niet bereikt.  Alle stemmen die op een lijst worden uitgebracht tellen mee voor het aantal zetels dat die partij krijgt. Een voorkeurstem gaat dus niet verloren voor een partij, op welke kandidaat die stem ook wordt uitgebracht.

Provinciale Statenverkiezingen De provincie zorgt voor aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en bruggen. De provincie zorgt voor regionaal openbaar vervoer. De provincie zorgt voor een veilige en schone omgeving. De provincie keurt de begroting van de gemeenten. De provincie bepaalt waar huizen, bedrijven en windmolens mogen komen. De provincie geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap te behouden.

Uw stem is ook belangrijk voor de Eerste Kamer. De mensen uit de Provinciale Staten kiezen samen de Eerste Kamer.

Waterschap verkiezingen Goed waterbeheer is cruciaal voor het voortbestaan van ons land, nationaal en lokaal. Waterschappen hebben de kerntaak te zorgen voor veiligheid, schoon en voldoende water. Nederland is een deltaland dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Water en water- beheer zijn erg belangrijk. Waterschappen hebben dit goed georganiseerd, maar het blijft erg kwetsbaar. Het vraag om permanent onderhoud, investeringen en alertheid. Maar er zit ook een maatschappelijke waarde aan het werk van de waterschappen denk aan de zorg voor een mooie leefomgeving, volksgezondheid, het bijdragen aan een duurzame samenleving.

Belangrijke waarden die het waard zijn om te gaan stemmen.

Wij wensen alle vrouwelijke kandidaten veel succes.

Hartelijke groet,

Bestuur Politiek Scholings Centrum (PSC) Maria Overtoom en Jacqueline Broer