DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Uitnodiging Prinsessendag

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – traditioneel jaarlijks een PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september.

Het Vrouwenpodium nodigt u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.
De centrale vragen van dit debat zijn: hoe kunnen we de (kwetsbare) posities van vrouwen op de arbeidsmarkt verstevigen? Hoe kunnen we bewerkstelligen dat het handelingsperspectief dat naar financiële onafhankelijkheid van vrouwen leidt, wordt vergroot, zowel bij beleidsmakers als bij vrouwen en mannen zelf?


PRINSESSENDAG - Vrouwenpodium
Datum: 10 september 2018
Tijd: 14:00-16:30 uur
Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag
Graag zien we uw aanmelding als deelnemer aan Prinsessendag tegemoet.
Een uitgewerkt programma volgt zo spoedig mogelijk. 
Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag
Tot 10 september in het Huis van Europa.
Let op legitimatiebewijs verplicht
Namens het Vrouwenpodium,
Dieny Scheffer, voorzitter 


Voorlopig programma Prinsessendag:
Drs. Wil Portegijs, werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau en medeauteur van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor, zal in haar keynote speech ingaan op de situatie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt, op het relatief grote getal van vrouwen met kleine banen en op de vraag hoe posities van vrouwen kunnen worden versterkt.
Rajae el Mouhandiz1 zal een Alternatieve Troonrede uitspreken. Deze troonrede geeft een schets van een inclusieve arbeidsmarkt. Ingegaan wordt op armoede onder vrouwen, op de noodzaak van gelijke betaling van mannen en vrouwen, op vrouw/mensvriendelijke arbeidsvoorwaarden, zoals goede kinderopvang, flexibele arbeidstijden, uitbreiding van deeltijdbanen.
Het Vrouwenpodium vraagt om duurzame aandacht voor deze problematiek. Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in de politiek en zijn nog weinig vertegenwoordigd op plekken waar belangrijke besluitvorming plaatsvindt.