JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Raad van Afgevaardigden - ´t Kaar, Beek - 14 februari 2012

Op Valentijnsdag kwamen de bestuursleden van KVG Limburg, haar adviseurs, haar vertegenwoordigers, haar ereleden en oud-bestuursleden bijeen.

2011 Was het jaar van de nieuwe Visietekst en de nieuwe website, die nu fris en eigentijds oogt en ruimte biedt aan alle afdelingen om zichzelf te presenteren.

In 2011 was er veelvuldig overleg tussen het provinciale bestuur en de afdelingsbesturen. Wat is een ieders rol en wat kunnen we voor elkaar betekenen, waren de onderwerpen van gesprek. Samenwerken is het sleutelwoord, elkaar versterken en elkaar inspireren. En natuurlijk ook, wat mag het kosten en welke bijdrage kunnen we redelijkerwijs aan onze leden vragen.

Ons ledenblad, de Erbij-Xtra is ook in een nieuw jasje gestoken. En de titel is veranderd in Vrouwen Gilde Limburg; zo kan het niemand ontgaan dat het om ons ledenblad gaat. Hoe vinden jullie dit blad, vroegen we de laatste maand aan onze leden. Velen reageerden positief en met waardering. We gaan zo door, op deze weg of wellicht een keertje minder per jaar maar dan wel dikker en met meer nieuws uit de afdelingen.

De Stichting Instandhouding KVG Limburg is een buffer om ons financiële zekerheid te bieden en om te sparen voor ons eeuwfeest dat er in 2018 aankomt. We zochten een nieuw bestuurslid uit een noordelijke afdeling en vonden die in de persoon van de voorzitter van de afdeling Tegelen. We heten haar van harte welkom.

Er komt in mei cursus Sociale Media, voor alle bestuurders die daar interesse in hebben. Daarna kunnen we gaan twitteren en digitale vriendenkringen gaan opbouwen.

Op 25 oktober vieren we ons 95 jarig bestaan. Actief met een workshop Vergroten van de eigen Zeggenschap, in samenwerking met het Huis voor de Zorg. En met een feestelijk tintje, we zijn er trots op dat we 95 jaar worden.

Ook presenteren we die dag onze nieuwe beleidsplannen.
Die beleidsplannen zijn de vertaling van onze speerpunten, de onderwerpen die we de komende vier jaren extra aandacht willen geven. Deze speerpunten hebben we samen bedacht. Daarbij hoort zeker dat we aan iedereen duidelijk maken wie en wat we zijn, dat we zorgen voor ons voortbestaan door leden en bestuursleden actief te werven en dat we, en dat komt op de eerste plaats, programma’s blijven maken met Beleving, Ontmoeting en Fun. Je BOFt als je lid bent van het Vrouwen Gilde.

Wilma van der Poel, voorzitter Vrouwen Gilde Limburg.