JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Inspirerende Raad van Afgevaardigden voorjaar 2013

KVG Limburg komt samen met haar afdelingsbestuurders, haar ereleden, haar oud-bestuurders, haar vertegenwoordigers en met bestuurders van andere organisaties.
Een dag vol ontmoeting en veel communicatie. Ook een dag waarop onze formele jaarvergadering plaatsvindt. En we nemen afscheid van ons bestuurslid mw. Nelly Ketels.

Opbrengsten van de dag

 • Mw. Mariet Schreurs-Segers wordt ons nieuwe bestuurslid en onze nieuwe contactvrouw Noord. Van harte welkom in ons bestuur.
 • Mw. Nelly Ketels treedt af als bestuurslid, na 10 jaar lidmaatschap. We nemen met pijn in het hart afscheid en we zullen haar missen. Maar we zijn ook heel dankbaar en wensen haar nog vele goede jaren toe.
 • Mw. Hortense van Leeuwen- van Agt , contactvrouw Noord, wordt algemeen bestuurslid.
 • Mw. Cunera Huengens-Waaier beëindigt haar taak als vertegenwoordiger van het KVG Limburg bij het Mgr. Schrijnenhuis. Mw. Nelly Ketels neemt deze taak over.
 • De adressenboeken 2013 worden uitgereikt. De jaarverslagen 2012 zijn digitaal verspreid.
 • De penningmeester wordt gedechargeerd over het gevoerde financiële beleid 2012. De begroting 2013 wordt goedgekeurd.
 • De kascommissie 2013 bestaat uit mw. Marion Clignet, penningmeester Bocholtz, mw. Loes Kamps, penningmeester Echt. Mw. Gerrie Linnartz, penningmeester Geleen wordt reserve
 • De Stichting Instandhouding KVG Limburg geeft informatie over het gevoerde beleid. De Stichting bestaat om de voortgang van KVG Limburg financieel te garanderen. Verder is er reserve opgebouwd om feestelijke bijeenkomsten te ondersteunen zoals het 95-jarig jubileum in 2013 en het 100-jarig jubileum in 2018.
 • Singles op Stap: samen met Zij-Actief worden twee zondagen in 2013, zondag 9 juni en zondag 27 oktober, uitgekozen om een interessant en actief programma aan te bieden voor singles, leden en niet-leden. Dagen met een luxe randje. De organisatie verloopt direct via KVG Limburg. Informatie voor leden in het ledenblad en op de website.
 • Het project Een Schat aan Talenten wordt voorbereid in een cursus van het Lerend Netwerk Actief Ouder Worden, georganiseerd door de Belgische provincie Limburg. In 2013 zijn waarderende interviews afgenomen bij twee voorzitters van afdelingen en bij een voltallig afdelingsbestuur. Het project vindt zijn vervolg ten behoeve van alle afdelingsbestuurders op 8 oktober, tijdens de RVA II, en tijdens een workshop in november.
 • De projecten uit het beleidsplan Vernieuwing in Verbinding worden gekoppeld aan jaarthema’s:
  o 2013 Samen nóg sterker
  o 2014 Een Schat aan Talenten
  o 2015 Ook jij bent welkom
  o 2016 We zijn er ook voor anderen
  o 2013-2016 Ontmoeting door communicatie ( doorlopend project)
 • Elk jaarthema wordt vertaald naar ledenactiviteiten. Deze activiteiten worden voorbereid door werkgroepen, samengesteld uit twee bestuursleden KVG Limburg en drie bestuursleden of gewone leden van de afdelingen.
 • Werken in duo’s of trio’s: afdelingen gaan samen aan de slag om een activiteit te organiseren. Deze activiteit is een gezamenlijke activiteit, gericht op een hoge kwaliteit. Bundeling van krachten en efficiënt omgaan met middelen is het doel. Wordt verder uitgewerkt op de Besturenontmoetingsdag van 30 mei.
 • Prof. Dr. M.A.G.Neet, van de universiteit van Leuven, legt ons uit hoe energiestromen werken. Teveel opgesloten in onze eigen vereniging werkt verstikkend. Zorg voor ruimte en creëer energie.
 • En tenslotte: met een lach en een traan nemen we afscheid van Nelly.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.


Hoi dames,

Zoals jullie op de foto’s zien waren alle besturen op 26-2- j.l. bij elkaar vanwege de te houden jaarvergadering.
Naast de gebruikelijke verslagen konden we een nieuw bestuurslid welkom heten : Mariet Schreurs en namen we afscheid van: Nelly Ketels.
Voorts werden we verrast door een bezoek van Prof. Dr. M.A.G.Neet, die ons liet kennis maken en deelnemen aan haar uitvinding : hoe energiestromen werken.
Tot slot werd er op een heel leuke wijze afscheid genomen van Nelly Ketels, die zich 10 jaren heeft ingezet voor het KVG Limburg.

Vanaf deze plaats dank ik de medebestuursleden van het KVG –bestuur , alle andere bestuursleden van de afdelingen, de genodigden, voor hun mooie speeches en cadeau.

Het was GEWELDIG...

Nelly Ketels.


NB: Om de foto´s beter achter elkaar en groter te bekijken, klik twee keer op de eerste foto. Ga dan naar het midden van de rechterrand en klik op het pijltje dat verschijnt.