JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2013-10-08: RVA

Samenvatting Raad van Afgevaardigden, 8 oktober 2013

Vele bestuurders van alle afdelingen van het KVG Limburg en het provinciale bestuur en haar erelid kwamen op 8 oktober bijeen. Samen beleefden we een mooie dag, na een woord van welkom door de voorzitter Wilma van der Poel, gestart met inspirerende woorden van onze beleidsmedewerker identiteit Mariëlle Beusmans, uitgesproken door ons bestuurslid Hortense van Leeuwen. In het formele deel van de vergadering werden de notulen van de vorige RVA d.d. 26 februari 2013 goedgekeurd, werd de begroting 2014 toegelicht en werd de voorzitter voor een tweede termijn herkozen.
Het thema van de dag was Een schat aan talenten, als inleiding op het jaarthema 2014. Om te ervaren waar je eigen kracht ligt werden duo-interviews afgenomen met vragen als: wat heb je voor het KVG gedaan waar je met plezier en trots op terug kijkt, wat was daarin je eigen sterke eigenschap, welke toekomst droom je voor je KVG afdeling. In tafelgesprekken kwam naar voren hoe men het ervaren had om over de eigen talenten te spreken.
Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt tijdens een werkdag in november, waarin we ons niet alleen bewust zullen zijn van onze sterke kanten, maar waarin we ook kennismaken met onze valkuilen en we leren waarop we moeten letten om onze sterke eigenschappen zo effectief mogelijk in te zetten.
De werkgroep Een schat aan talenten, die de ledenactiviteit 2014 voorbereidt, zal haar resultaat presenteren op de RVA van 20 februari 2014.
Na de lunch zijn afdelingen samen rond de tafel gaan zitten, met de vraag of ze tot concrete vormen van samenwerken kunnen overgaan. Kunnen ze elkaar op weg helpen door samen iets voor hun leden te doen of door als besturen nader samen te werken. Kunnen ze wellicht van elkaar leren uit voorbeelden van samenwerken met andere organisaties.
Als tweede onderdeel van het middagprogramma werd een boeiende presentatie gegeven over Exodus. Coördinator van de Exodushuizen in Den Bosch en Heerlen Jan Molmans sprak vanuit de zeven werken van barmhartigheid als basis voor zijn organisatie. Hoe Exodus vrijwilligers werft en aan zich bindt werd toegelicht door Monique Gerrits. Exodus werft mensen en mensen bieden zichzelf ook aan als vrijwilliger. Als men zich verbonden voelt met Exodus wordt men goed getraind en krijgt men voldoende aandacht om het werk te blijven doen. Exodus zal steeds meer een zaak van de gemeenten worden, daarbij zijn meer vrijwilligers van harte welkom.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.