JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2015-02-24: RVA


Raad van Afgevaardigden, 24 februari 2015: thema Samen nóg sterker.

Gisteren beleefden we samen onze Raad van Afgevaardigden.
De voorzitter opende met een welkom en diverse mededelingen. Waaronder het aanbod van een cursus leidinggeven voor bestuurders en een cursus Excel met name voor penningmeesters.
Marielle Beusmans, onze adiviseur identiteit liet ons nadenken over Samen nóg sterker. Hoe bouw je een kast als je alleen maar een hamer hebt of een zaag of een boor. Alleen met al die gereedschappen samen komt er een mooi resultaat en dat slaat natuurlijk op ons, bestuurders van het KVG. Een ieder heeft zijn sterke kanten, samenwerking levert ons product op; de kwaliteit van onze vereniging.
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van de bestuurders van de afdeling Echt, Marijke Hansen en Loes Kamp, van Ger Bisschops, vertegenwoordiger in de DPR en van Annemie Gelissen, als bestuurslid van de Stichting Instandhouding KVG Limburg.
Suzan Balthussen wordt onze nieuwe vertegenwoordiger in de DPR en Leny Hoffmann, voorzitter afdeling Beek wordt ons nieuw bestuurslid Stichting Instandhouding.
Benoemd werd José Brouns als algemeen bestuurslid KVG Limburg.
Het jaarverslag werd in dichtvorm gepresenteerd.
De penningmeester gaf toelichting op de jaarstukken.
De kascontrolecommissie stelde voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, hetgeen met applaus bevestigd werd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Ria Burgwal, afdeling Heerlen, Thea Backus, afdeling Helden en als reserve de penningmeester van de afdeling Horst.
We kijken met plezier terug op het jaarthema 2014, Een schat aan talenten. Intussen wordt het jaarthema 2015 Ook jij bent welkom in alle afdelingen gepresenteerd. Het jaarthema 2016 heeft de werknaam: We zijn er ook voor anderen.
In het Provinciaal Bestuur zijn een tweetal vacatures: we zoeken een nieuwe secretaris per zomer 2015 en een bestuurslid met als portefeuille communicatie. Zie verderop op onze site.
Na de lunch ging het middagprogramma over:
• De tasjescultuur of te wel hoe zorg je ervoor dat nieuwe leden zich direct welkom voelen
• Activiteiten in de afdelingen, liever in de middag of in de avond
• Wat doe je als een deelnemer onwel wordt
• Help de bus is vol of raakt niet vol, hoe ga je daar mee om
Ireen Bisschops, onze adviseur beleid, prikkelde afdelingsbestuurders tot een bondige reactie op bovengenoemde thema’s. Daarna werd in groepen verder gepraat. Op het einde van de middag volgde de samenvatting.

Wilma van der Poel, voorzitter.