JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2015-10-27: RVA


Raad van Afgevaardigden
27 oktober 2015, impressie.

Wij zijn er ook voor anderen
is het jaarthema 2016.

Waarom kiest het KVG voor dit thema en op welke wijze wordt dit thema in de afdelingen gerealiseerd?
KVG, een vrouwenvereniging waarin vrouwen elkaar ontmoeten, met bijeenkomsten die hen boeien en uitdagen, met plezier en respect voor elkaar. Ook zet het KVG zich in voor anderen, dichterbij en veraf door activiteiten te organiseren die geld opbrengen, waardoor we anderen kunnen steunen.

Is dat niet genoeg? Misschien is dat genoeg, hoewel het een nieuwe uitdaging kan zijn om een stapje verder te gaan. Samen, vanuit onze afdeling, actief helpen, van mensen die dat nodig hebben, bij ons in de buurt.
Op haar eigen wijze laat Marielle Beusmans, onze adviseur identiteit, ons dieper nadenken over ons jaarthema We zijn er ook voor anderen. Hoe kunnen we dat doen in onze snel veranderende samenleving? Hoe kunnen we als KVG de wereld een beetje mooier maken?

Veel maatschappelijke organisaties doen dat al, bijvoorbeeld Humanitas. Heleen van Binsbergen, voorzitter kring Maastricht-Heuvelland legt ons uit welke organisatie Humanitas is en wat ze doen. Humanitas heeft diverse projecten, in elke kring verschillende. Allemaal gericht op mensen helpen die dat nodig hebben, maar wel met de restrictie dat de hulp tijdelijk is, meestal niet langer dan een half jaar.

Mensen helpen elkaar graag, zeker als de hulp vanuit je hart komt en vandaar de aanvulling op ons jaarthema met “Een lach kun je delen”. Ann Philipsen, actrice en schrijfster, komt samen met Humanitas naar de afdelingen toe om het gevoel van blijheid dat je krijgt als je iets doet voor een andere te delen met onze leden.
Na uitleg van Margriet Schreurs waarom KVG voor dit thema en de uitwerking door middel van Humanitas en Ann Philipsen gekozen heeft, vat Marianne Nelissen de ledenactiviteit samen. Een programma van ongeveer twee uren; opening door de voorzitter van de afdeling,, een zeer korte inleiding door een lid van de werkgroep waarom KVG dit thema aanbiedt, de presentatie door Humanitas, pauze, de presentatie door Ann Philipsen en afsluiting door de voorzitter van de afdeling. De zaalkosten en consumpties zijn voor de afdeling , KVG betaalt de kosten van Humanitas en Ann Philipsen.
Eén afdeling vraagt om overleg wat betreft de invulling door Humanitas; zijn er ook andere organisaties mogelijk? De werkgroep zal nader contact opnemen.
Marielle Beusmans roept vertegenwoordigers van Zijactief, Mgr. Schrijnenhuis, LKV en de Unie NKV naar voren en vraagt hen wie ze zijn en hoe zij zich inzetten voor anderen. Duidelijk is dat zij allen daarmee bezig zijn, elk op hun eigen wijze.
Na een lekkere en zeer zonnige lunch buigen we ons hoofd over de vraag hoe we, als afdelingsbesturen elkaar kunnen helpen. Het is nog wennen en we lijken nog weinig hulp nodig te hebben. Concreet wordt gevraagd naar een programma voor penningmeesters, voor elke afdeling het zelfde of naar een centrale financiële ledenadministratie. KVG Limburg gaat navraag doen bij een zusterorganisatie.
Tenslotte, na een drankje, een uitdagende vraag: bedenk het jaarthema 2017. Mooie antwoorden als Hoe kleurrijk is ons leven, Loslaten en het goede behouden, Weg met overbodige ballast, Wij in de grote wereld, aangevuld met activiteiten als : mindfulness voor beginners, café met of zonder gebak, discussie tussen jongeren en ouderen, we schrijven onze familiegeschiedenis enz. Alle ideeën worden doorgegeven aan de werkgroep KVG 2017 en later.
Tevreden gaan we op tijd naar huis, de zon schijnt nog volop.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.