JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2016-02-25: RVAImpressie Raad van Afgevaardigden 25 februari 2016


We ontmoeten elkaar in Partycentrum Zaelke te Tegelen, sfeervolle gelegenheid met volop ruimte. Lekker dichtbij voor onze noordelijke afdelingen, wat langer rijden voor wie uit het zuiden komt.

Na een woord van welkom door de voorzitter luisteren we naar de inleidende tekst “Iedere verandering is een kans voor de toekomst” geschreven door Marielle Beusmans, adviseur identiteit, en voorgedragen door Marianne Nelissen, penningmeester. Hoe zal onze vereniging er over 20 of 50 jaar uitzien? In een complexe wereld zoeken we naar nieuwe uitdagingen, passend bij onze tijd. Zo zal onze vereniging zich blijven ontwikkelen tot een vereniging voor nieuwe jongere vrouwen die zich bewust zijn van hun positie en rol in de samenleving en dat met elkaar willen delen

Als inleiding op de jaarvergadering vertelt de voorzitter over diverse nieuwe activiteiten in 2016. Een werkgroep bereidt de periode 2017 en later voor, tijdens de Raad van Afgevaardigden op 27 oktober wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Een andere werkgroep gaat het 100 jarig bestaan organiseren. De samenwerking met de provincie Limburg, als erkende Maatschappelijke Organisatie gaat onverminderd voort, evenals de samenwerking met andere vrouwenorganisaties en met name met Zijactief. In 2016 zijn er cursussen Ipad en tablet, wellicht met een vervolg in 2017, en een cursus Excel. Een pilot bijzondere KVGL leden is gestart in de afdeling Valkenburg, gewone leden van Valkenburg worden bijzondere leden van KVGL en behouden hierdoor hun binding met het KVG.

Het jaarthema “We zijn er ook voor anderen” wordt gepresenteerd in de afdelingen, als vervolg kunnen afdelingen in 2017 en later zelf ook activiteiten organiseren om anderen te helpen. Een voorbeeld hiervan is aansluiting zoeken bij het project “Vluchtelingenmaatje”, uitgaande van de Dienst Kerk en Samenleving.
Tijdens de jaarvergadering geeft Ine Gelissen, secretaris, het jaaroverzicht, gepresenteerd als een alfabet. De financiële overzichten worden toegelicht door Marianne Nelissen, penningmeester. De kascommissie verleent decharge voor het gevoerde beleid.
Een korte discussie over de km vergoeding heeft als resultaat dat deze niet aangepast wordt.
Of we adequaat verzekerd zijn is de vraag? Elke afdeling zal navraag doen bij haar eigen gemeente en de details van de KVGL verzekeringen worden rondgestuurd naar de afdelingen.
De Stichting Instandhouding, bedoeld als buffer voor het Vrouwengilde Limburg, heeft gespaard voor het 100 jarig bestaan en stelt een budget beschikbaar.

We verwelkomen Hanne Homminga als nieuw bestuurslid.

In het middagprogramma wordt gebrainstormd over aansprekende jaarthema’s voor 2017 en daarna. Uitganspunt zijn zes maatschappelijke trends: relatie en gezin, emancipatie, armoede, arbeidsmarkt, gezondheid en veiligheid. Daarvan afgeleid onderscheiden we achttien aandachtspunten: echtscheidingen, eenzaamheid, mantelzorg, ontwikkeling, digitalisering, rol en positie van de vrouw, werkloosheid, AOW en pensioen, schulden, het nieuwe werken, deeltijd werken, gelijke beloning, Wmo, burn out, leefstijl en duurzaamheid, thuis blijven wonen, veilig over straat, geweld ( psychisch of fysiek). Zeer aansprekend zijn de aandachtsgebieden: thuis blijven wonen, eenzaamheid, digitalisering, leefstijl en duurzaamheid en mantelzorg
Tenslotte nemen we afscheid van Ine Gelissen, secretaris. Met een terugblik op haar vele verdiensten, een ludieke make over en een gedicht.

Dank je wel Ine voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.