JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2016-10-27: RVA

Impressie Raad van Afgevaardigden 27 oktober 2017: presentatie ‘Samen de honderd voorbij’ beleidsplan KVG Limburg 2017-2020 en jaarthema 2017 ‘Digitaal Fit, je bent niet alleen’.

In de zeer rustig gelegen Auberge ‘de Rousch’ te Heerlen ontmoeten we elkaar, bestuurders van KVG afdelingen en KVG Limburg, vertegenwoordigers van andere vrouwenorganisaties, muzikale begeleiders, notuliste en sprekers van de dag.
De dag wordt voorgezeten door Marielle Beusmans, adviseur identiteit KVG Limburg.

Ter inspiratie wordt de kaars ontstoken met de volgende woorden:
Toekomst
Je kunt de toekomst niet bepalen
Je kunt de toekomst niet veranderen
Maar je kunt de toekomst wel maken
Door je nu voor alles in te zetten

De voorzitter van KVG Limburg heet ook iedereen welkom en doet diverse mededelingen.
Na een muzikaal intermezzo gaat alle aandacht naar het nieuwe beleidsprogramma. Het beleidsprogramma is tot stand gekomen in gezamenlijke bijeenkomsten van voorzitters van afdelingen en bestuursleden van KVG Limburg. Onze missie en visie zijn onveranderd, onze bouwstenen vormen de basis voor onze toekomst.

Deze bouwstenen zijn:
• Vrouwen ontmoeten vrouwen
• Bevorderen van de kracht van vrouwen
• Maatschappelijke ontwikkelingen op de agenda houden
• Met nieuwe ogen kijken
• Versterken
• Verbinden

Ze worden toegelicht door enkele leden van de werkgroep: Betty de Zwaan, Ineke Sipkema en Nanny Notten. Gerrie van Gemert vertelt hoe ze de totstandkoming van het beleidsplan ervaren heeft.

Na een volgend muzikaal intermezzo presenteren we onze gedachten over het KVG van 2020. Belangrijk is dat er een Frisse Wind gaat waaien, met wat meer luxe en openheid voor vernieuwing. Een belangrijke rol is weggelegd voor de voorzitters van de afdelingen als ambassadeur van onze vereniging, zowel naar de leden toe als naar buiten. Daarmee verhogen we ook de zichtbaarheid van onze vereniging.
Na een muzikale afsluiting wordt het beleidsplan met trots uitgedeeld. De eerste reacties zijn heel positief.

Na de lunch gaat het middagprogramma over het werkplan en jaarthema 2017. Een onderdeel van het werkplan is de voortgang en uitbreiding van de samenwerking met Zijactief. Dit onder andere bij de Dagen voor Alleengaanden en het Samen op Stap on Zondag.

De achtergrond van ons jaarthema is de gedachte dat onder ouderen, en dus ook onder onze leden, een aantal mensen eenzaam zijn. Dat wordt onderschreven in de presentatie van Tineke Fokkema, senior medewerker van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Eenzaamheid komt veel voor in alle groepen van de bevolking, maar zeker ook bij alleenstaande ouderen. Het is moeilijk deze eenzaamheid te doorbreken. Een middel met positief resultaat is de digitalisering van ouderen. Hierdoor hebben ze beter contact met de buitenwereld en voelen ze zich er weer meer bij horen. Daarom onze keuze voor de uitwerking van ons jaarthema 2017 ‘Digitaal Fit, je bent niet alleen’.
Ineke Sipkema legt uit hoe het jaarthema in de afdelingen gepresenteerd wordt.
Guido Verreck, Senior Web Landgraaf, laat ons zien hoe eenvoudig je met je tablet of IPad aan informatie kunt komen.
Met een drankje en een glimlach nemen we weer afscheid van elkaar.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.