JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2017-07-02: RVA Impressie

Raad van Afgevaardigden, 7 februari 2017, impressie

Een mooie ontvangst in een mooie gelegenheid ’t Zaelke te Tegelen.
De dag wordt voorgezeten door Marielle Beusmans, adviseur identiteit van het KVGL. Ze leidt ons door de dag en gaat in haar inleiding op de dag in op het thema ‘Verkiezingen’. Er valt steeds iets te kiezen in ons leven, politiek of anderzijds. ‘De positie van de vrouw heeft daarbij altijd onze aandacht’ staat in onze visie.
De voorzitter Wilma van der Poel geeft een overzicht van de activiteiten van het komende jaar.
Tijdens de jaarvergadering heten we Marèse Schoenmaekers welkom als nieuwe secretaris van KVGL en nemen we afscheid van Mariet Schreurs, contactvrouw Noord. José Brouns, algemeen bestuurslid gaat haar taak overnemen. Ook bedanken we Nelly Ketels als vertegenwoordiger van het KVGL bij het Mgr. Schrijnenhuis.
De begroting wordt gepresenteerd en deze is recent aangepast naar aanleiding van een verzoek van de provincie Limburg. De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en stelt voor het bestuur decharge te verlenen van het door haar gevoerde beleid in 2016.
De Stichting Instandhouding geeft informatie over het beleid en de financiën van 2016 en de plannen voor 2017 en 2018. Er zal geld beschikbaar gesteld worden voor het vieren van het 100 jarig jubileum, om recht te doen aan dit bijzondere feest en om de middelen die ingebracht zijn beschikbaar te stellen aan diegenen die ze ooit bijeen gebracht hebben.
Het jaaroverzicht wordt gepresenteerd door stil te staan bij het jaarthema 2016 door Marianne Nelissen, penningmeester KVGL, de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan door Rinie Schreurs, voorzitter afdeling Roermond, de samenwerking binnen KVG door José Brouns, nieuwe contactvrouw Noord KVGL, de samenwerking buiten KVG door Wilma van der Poel, voorzitter KVGL en het jaarthema 2017 door Ineke Sipkema, contactvrouw Zuid KVGL.
Na de lekkere lunch volgt het middagprogramma.
Frauke Brouwer van de Stichting Lezen en Schrijven informeert ons over het onderwerp laaggeletterdheid. Dit kan een jaarthema worden als aanvulling op het thema 100 jaar KVG Limburg in 2018.
Tenslotte staan we stil bij het profiel en de taken van een voorzitter ter voorbereiding van het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor KVGL in 2018.

Wilma van der Poel, voorzitter KVGL .