JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2017-10-10: RVA

 

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 10 oktober 2017

Samen de honderd voorbij

Na een hartelijk welkom aan alle aanwezigen uitgesproken door de voorzitter van KVG Limburg, Wilma van der Poel, wordt de vergadering geopend.

We steken onze KVG kaars aan met de woorden ‘Vrouwen uit heel de provincie zijn vandaag hier samen.
We verbinden onze gedachten en onze inzet tot een eenheid waarin grenzen vervagen tussen afdelingen en bestuursleden en wij elkaar zien gewoon zoals we zijn’. Aansluitend spreekt Marielle Beusmans, adviseur identiteit bij het KVG Limburg, over de kracht van verbondenheid, het zo belangrijke onderwerp om samen ons vrijwilligerswerk te verrichten.

Na het formele deel van de vergadering, de notulen van de vorige RVA en het werkplan en begroting 2018, volgt de presentatie van het jaarthema 2018: 100 jaar KVG Limburg, 100 jaar ontmoeting, ontplooiing en ontwikkeling.

‘Wat is er mooier dan stil te staan bij het voorrecht van onze leden die al 100 jaar de kans hebben gehad zich te ontplooien en te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te geven aan vrouwen die deze kansen veel minder gehad hebben’ opent Wilma van der Poel het jaarthema. Vrouwen die door te korte tijd onderwijs of welke reden dan ook niet voldoende kunnen lezen en schrijven en daardoor vaak in een isolement verblijven en achterblijven op de arbeidsmarkt. Graag willen we hierbij stilstaan als we ons 100 jarig jubileum vieren.

Meer informatie over dit onderwerp wordt ons gegeven door Gerard Linders, bestuurslid van de Stichting ABC. De schaamte van mensen die laaggeletterd zijn is vaak een reden waarom zij dit verhullen en waarom het onderwerp moeilijk bespreekbaar is. De vreugde van over deze drempel heen stappen en zich op latere leeftijd alsnog voldoende scholen is geweldig groot en van grote invloed op het verdere leven en de carrière van mensen.

Marielle Beusmans vertelt over haar persoonlijk leven, een leven waarin ze vele jaren in Tanzania gewoond en gewerkt heeft met vrouwen en vrouwenorganisaties. Ieder jaar gaat ze er weer naar toe en ze heeft daar nog zeer goede contacten. Via haar vinden we een prachtig sociaal doel, passend bij ons 100 jarig bestaan en het thema laaggeletterdheid. Want in Tanzania nemen veel vrouwen maar kort deel aan het onderwijs. Ze  hebben een grote kans de kunst van het lezen en schrijven weer te verleren. Om dit te voorkomen willen  we hen ondersteunen een project voor laaggeletterden op te zetten in enkele dorpen. Zo blijven zij lezen en behouden zij deze vaardigheid. We roepen alle leden van de afdelingen op om samen geld in te zamelen om dit mooie doel te steunen.

Na de lunch worden we verwend met adviezen over onze kledingstijl en make-up, gegeven door Joke Korterink in de vorm van de workshop Dress to Impress. Na deze goede adviezen zullen we nog beter in de spiegel kijken en er ons voordeel mee doen.

 

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.