JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2018-02-22: Raad van Afgevaardigden, impressie

 

 

We komen deze keer bij elkaar in ’t Roadhoes te Blerick.  In een mooie zaal beginnen we aan onze Raad van Afgevaardigden. Marielle Beusmans,  adviseur identiteit van het KVG, is onze dagvoorzitter. In haar inleiding vertelt ze ons een verhaal over een  prachtige boom die in het bos staat maar helaas omgehakt wordt. Dit is niet het einde van het verhaal. Van het hout van de boom wordt een viool gemaakt en als deze bespeeld wordt kan de boom via de viool haar stem weer laten horen. De viool is verbonden met de boom en wij zijn verbonden met elkaar. En samen of via elkaar kunnen we onze stem laten horen.

Verbondenheid en je stem kunnen laten horen is van grote waarde voor je geluk ervaring en daarmee voor je algemeen welzijn. Je voelt je gezond als je mee kan doen, fysiek en mentaal en daar ook voldoende middelen voor hebt. Je bent in balans en daarmee op een positieve wijze gezond.

Dit wordt ons jaarthema 2019, een thema dat ook de kern is van de Sociale Agenda 2025 van de Provincie Limburg.

Mw. Machteld Huber, arts en onderzoeker, geeft ons een inleiding op dit thema. Toen zij als jonge huisarts zelf ernstig ziek werd, ging ze op een andere manier nadenken over ziek en gezond zijn. Het begrip ziekte is gedefinieerd in 1948 door de WHO. In deze definitie ligt de nadruk op ziekte. Omgekeerd denken gaat uit van gezondheid. Daarbij is het  heel belangrijk dat alle factoren in het leven met elkaar in balans zijn: de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Indien het op een van deze terreinen minder goed met je gaat, gaan alle andere terreinen vaak ook minder goed. Door aan een van de terreinen te werken, verbeteren ook de andere. Deze benadering heet ‘Mijn positieve gezondheid’ en levert veel rendement op als ook de reguliere geneeskunde voor deze invalshoek kiest. Meer en meer artsen en andere behandelaars nemen dit uitgangspunt over. Wij, KVG Limburg, informeren onze leden en in de afdelingen wordt ook nagedacht over hoe we met een voor ons belangrijk onderdeel aan de slag kunnen gaan.

Na de lunch volgt de jaarvergadering. De voorzitter van het KVG Limburg geeft informatie over diverse onderwerpen, zoals de Limburgse Vrouwendag van 3 maart, het jubileumjaar 2018, de BO dag in 2019 en 2020 en de invulling van vacatures bij het KVG Limburg. De voorzitter begint aan een derde termijn en met instemming van alle afdelingen voorlopig voor de periode van één jaar. Elke afdeling ontvangt het jaarverslag 2017. Dit is een goed overzicht van de vele activiteiten die KVG Limburg in 2017 uitgevoerd heeft.

Bijzondere aandacht voor de vernieuwing in de wet op de privacy per 25 mei 2018. De Provincie Limburg neemt het voortouw in informatie, zelf gaan we overleggen in het 5 VO om dit thema samen op te pakken. Een andere mogelijkheid is een eigen werkgroep van KVG Limburg, samen met enkele afdelingsbestuurders die zich bezig houden met de ledenadministratie. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Alle bestuurders mogen trots zijn op zichzelf en op elkaar. Dat geldt in het bijzonder voor Rinie Schreurs, voorzitter afdeling Roermond, die in januari benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wilma van der  Poel, voorzitter KVG Limburg.