JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 24 oktober 2019

 

Leden van het provinciaal bestuur en de afdelingsbesturen kwamen onlangs bij elkaar in ‘t Zaelke te Tegelen, een mooie gelegenheid met prima catering.

 

Het thema van onze bijeenkomst was “Met nieuwe ogen kijken”. Op veel manieren moeten we met nieuwe ogen kijken. De samenleving zal met nieuwe ogen moeten gaan kijken en daarbij denk ik aan de duurzaamheid.Dit is ook het jaarthema voor 2020.

In de duo inleiding, door adviseur identiteit Marielle Beusmans en mijzelf, ging het onder ander over hoe wij als KVG Limburg met andere ogen de realiteit moeten gaan bekijken. Door het wegvallen van provinciaal bestuursleden is het KVGL momenteel erg kwetsbaar geworden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft helaas nog niets opgeleverd. Er rusten nu veel taken op onze schouders. Wij zijn daarom met de afdelingen in gesprek gegaan hoe wij in de toekomst verder kunnen gaan. De vele antwoorden zullen dienen als basis voor de nieuwe koers van KVGL. Tijdens de volgende RVA in maart zullen wij het gesprek met de afdelingsbesturen voortzetten.

 

Na een lekkere lunch zetten we het thema Duurzaamheid-Met nieuwe ogen kijken voort. De gastspreekster is Naomi Dahmen, een jonge vrouw die met veel enthousiasme het thema duurzaamheid op scholen en tijdens andere bijeenkomsten bespreekbaar maakt. Naomi is tijdens haar reizen veelvuldig geconfronteerd met diverse facetten van de milieuproblematiek. Zij zet zich in voor een betere wereld en probeert bewustzijn te kweken bij anderen. Haar verhaal is boeiend en ontluisterend. Ze geeft veel ideeën en tips hoe wij zelf kleine dingen kunnen doen en zo meewerken aan een duurzame wereld. Dan  is er  hoop voor de toekomst.

 

Na een drankje keert iedereen naar huis met genoeg stof tot nadenken.

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.