JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2020-03-05: Raad van Afgevaardigden, impressie

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 5 maart 2020

 

Op een voor ons nieuwe locatie, de Oolderhof in Herten, komen de leden van het provinciaalbestuur, de afdelings-, oud- en ere-bestuursleden van KVG Limburg bijeen voor de algemene jaarvergadering. Een mooie gelegenheid met een prima catering.

Het thema van onze bijeenkomst is “Met kijk op de toekomst”.

Onze adviseur identiteit, Mariëlle Beusmans, spreekt voor de laatste keer een woord van bezinning, opgehangen aan een verhaaltje over een potlood.

De voorzitter Ineke Sipkema opent de jaarvergadering en heeft een aantal mededelingen.

Helaas is de aftredende secretaris, Marèse Schoenmakers, door ziekte afwezig. Ineke Sipkema zal de felicitaties van de bestuursleden bij haar thuis overbrengen.

Na goedkeuring van de notulen van 24 oktober 2019 en bespreking van de jaarrekening  2019 wordt het bestuur decharge verleend door de kascommissie. Het jaarverslag 2019 wordt uitgedeeld.

Het provinciaal bestuur heeft helaas geen nieuwe bestuursleden kunnen aantrekken. In de PB vergadering van maart 2020 heeft het bestuur unaniem vóór gestemd om per 1 januari 2021 te stoppen als provinciale koepel. Deze vraag is ook vandaag aan de afdelingen gesteld. Per schriftelijke stemming hebben de 10 aanwezige afdelingen zich uitgesproken voor opheffing van KVG Limburg per 1 januari 2021.

Na een heerlijke lunch volgt het middagprogramma. Aan de hand van een power-point presentatie geeft Mariëlle Beusmans haar 9 jaar lange betrokkenheid bij het KVG Limburg weer. Door het stoppen van de Dienst Kerk en Samenleving zal zij ons niet meer kunnen adviseren. Ineke spreekt een dankwoord uit en het bestuur neemt op een ludieke manier afscheid van haar. Zij ontvangt een standbeeld van een Afrikaanse vrouw. Ook de afdelingen bedanken Mariëlle op hun eigen manier.

Na een drankje met een toast op Mariëlle Beusmans sluiten we de dag af.

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.