JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

2020-10-27: Voorzittersoverleg in Roermond

Impressie voorzittersoverleg 27 oktober 2020

 

Op 27 oktober 2020 kwamen de voorzitters van de afdelingen en het Provinciaal Bestuur voor de laatste keer bij elkaar. De geplande Raad van Afgevaardigden kon vanwege Covid-19 niet doorgaan. Om toch met de afsluiting van KVG Limburg verder te kunnen gaan was een samenkomst van tenminste de voorzitters erg belangrijk. Marjo Thijssen was aanwezig om te notuleren.

Zalencentrum Het Forum te Roermond bood gelegenheid om een vergadering voor 16 personen corona proof te beleggen. Iedereen kreeg koffie met gebak en bij een tweede koffie lekkere bonbons.

De activiteiten die het KVGL dit jaar heeft kunnen aanbieden passeerden de revue.

Op 5 maart Raad van Afgevaardigden met stemming over het stoppen van de koepel. Unaniem werd besloten dat KVG Limburg per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan.
De notulen van de vorige vergadering werden besproken en goedgekeurd.

Eind maart ontvingen alle 2070 leden een kaart als teken van verbondenheid in de eenzame dagen ten gevolge van de corona pandemie.

In juni, omdat de Besturen Ontmoetingsdag ook niet doorgegaan was, ging een verwenpakket vol  gezonde producten van Limburgse bodem  richting alle afdelingsbestuursleden, dit ter aanmoediging tot volharding.

In september kregen alle leden weer post, dit keer een envelop met vier exclusieve postkaarten om aan iemand te versturen en zo de onderlinge verbinding te benadrukken en de eenzaamheid te verzachten.

De stand van zaken over de afronding van KVG L werd besproken met o.a. het financiële overzicht. Marjo Waltmans is als secretaris aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Ter afronding van alles is nog een laatste bijeenkomst gepland op 15 april 2021 met alle afdelingsbestuursleden; óf, hoe en waar dat gebeurt, zal  afhangen van de omstandigheden.

Tenslotte kwam de kleine commissie aan het woord over hoe verder zonder koepel. De voorzitters vertelden hoe ze het afgelopen halve jaar hun leden hebben kunnen  bereiken en hoe moeilijk het was om nog iets te organiseren.

De aanwezigen waren blij elkaar weer te zien en hopen dat volgend jaar alles weer normaal kan plaatsvinden. De angst is er wel dat leden afhaken.

De middag werd afgesloten met een “netwerkborrel” op gepaste afstand.

Ineke Sipkema, voorzitter KVGL