DE HONDERD VOORBIJ JAARTHEMA: POSITIEF GEZOND BLIJVEN

 

 

 

Mijmeringen 

 

 

 

  Vlucht van de vogel                                                                                                                    

  

 

 soms op een vleugje wind

soms in een storm
vliegen zij op
een wolk van vogels
voor de zon

welke dromen
bevliegen de vogels
dat zij zich
lichtvaardig
in zoveel lucht
begeven.Bert Schierbeek (1918 - 1996)

 

 

 

VAN HARTE WELKOM OP DE SITE VAN KVG-LIMBURG!

    
Fijn dat je ons bezoekt.

Wie zijn wij?>>

 

***

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 24 oktober 2019

 

Leden van het provinciaal bestuur en de afdelingsbesturen kwamen onlangs bij elkaar in ‘t Zaelke te Tegelen, een mooie gelegenheid met prima catering.

 

Het thema van onze bijeenkomst was “Met nieuwe ogen kijken”. Op veel manieren moeten we met nieuwe ogen kijken. De samenleving zal met nieuwe ogen moeten gaan kijken en daarbij denk ik aan de duurzaamheid.Dit is ook het jaarthema voor 2020.

In de duo inleiding, door adviseur identiteit Mariëlle Beusmans en mijzelf, ging het onder ander over hoe wij als KVG Limburg met andere ogen de realiteit moeten gaan bekijken. Door het wegvallen van provinciaal bestuursleden is het KVGL momenteel erg kwetsbaar geworden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft helaas nog niets opgeleverd. Er rusten nu veel taken op onze schouders. Wij zijn daarom met de afdelingen in gesprek gegaan hoe wij in de toekomst verder kunnen gaan. De vele antwoorden zullen dienen als basis voor de nieuwe koers van KVGL. Tijdens de volgende RVA in maart zullen wij het gesprek met de afdelingsbesturen voortzetten.

 

Na een lekkere lunch zetten we het thema Duurzaamheid-Met nieuwe ogen kijken voort. De gastspreekster is Naomi Dahmen, een jonge vrouw die met veel enthousiasme het thema duurzaamheid op scholen en tijdens andere bijeenkomsten bespreekbaar maakt. Naomi is tijdens haar reizen veelvuldig geconfronteerd met diverse facetten van de milieuproblematiek. Zij zet zich in voor een betere wereld en probeert bewustzijn te kweken bij anderen. Haar verhaal is boeiend en ontluisterend. Ze geeft veel ideeën en tips hoe wij zelf kleine dingen kunnen doen en zo meewerken aan een duurzame wereld. Dan  is er  hoop voor de toekomst.

 

Na een drankje keert iedereen naar huis met genoeg stof tot nadenken.

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.

 

***

 

       Samen Op Stap Op Zondag
 

Op zondag 29 september kwamen 45 leden en niet leden van ZijActief en KVG samen bij elkaar voor een bijzondere SOSOZ dag bij Kapèlkeshof in Grashoek.

De organisatie had de keus laten vallen om op deze dag te gaan golfen op de golfbaan van Kapèlkeshof in Grashoek. 

Na een heerlijke de lunch kregen de gasten uitleg over de invulling van de middag. Er werden groepjes gemaakt om het spel goed te kunnen spelen. Vervolgens kregen we een korte instructie en konden we enkele slagen oefenen alvorens we de baan op werden gestuurd. Het viel nog niet mee en zo ontstonden er al snel ‘nieuwe spelregels’. Belangrijk was dat iedereen er zichtbaar plezier in had. Zeker als er weer een bal goed geraakt werd.

Na afloop van het golven was er een heuse prijsuitreiking.

Onder genot van een kop koffie en een stuk vlaai en daarna nog een drankje werd volop nagenoten van deze actieve gezellige dag. Iedereen was enthousiast.

Met dank aan de organisatie Finy Schrijnwerkers en Willemien Manten

 

 

***

 

2019-09-19: besturendag met ZijActief
 

          'Jacht op de vergadertijger'


Bijna 100 bestuurders van ZijActief- en KVG Limburg gingen op donderdagmiddag 19 september op jacht naar de vergadertijger.

Een goede vergadering begint met een goede agenda. Maar waar bestaat die uit? Wat zijn je doelen? En als je de agenda hebt, hoe bespreek je de punten in goed overleg met elkaar? En hoe kom je tot een goed en zo breed mogelijk gedragen besluit?

Onder de deskundige leiding van Ilona Eichhorn kregen de aanwezige vrouwen inzichten in processen die hierbij spelen. Ze leerden het belang van ruimte geven en vragen te stellen.

De hele zaal werd aan het werk gezet om zelf met oplossingen te komen. En met die oplossingen konden ze weer terug naar huis. Waar ze de opgedane kennis zeker zullen gaan gebruiken om nog beter te kunnen vergaderen.

Redactie ZijActief

 

***

 

Op 29 augustus was het zomerreces van het Provinciaal Bestuur voorbij. Het bestuur kwam bij een van de leden thuis bij elkaar.

Onder het genot van koffie en gebakje kreeg iedereen 5 minuten de tijd om over haar vakantie te vertellen, om daarna aan de slag te gaan met het serieuze deel van de dag. Aan de hand van vragen werd iedereen bezig gehouden met de toekomst van het KVG Limburg: wat gaan we doen? hoe gaan we dat bereiken? Na een heerlijke, lichte lunch begon het ontspannende deel van de dag. Een bezoek aan kasteel Groot Buggenum en een etentje in Maasbracht.

Het bestuur is er weer klaar voor: u ook?  

 

***
 

 

 

Uitkijken naar de zomer  

 

Elke zomer loopt Nederland half leeg. Journalisten zijn op vakantie en die paar die nog werken, doen het rustig aan. Bij een zomer hoort komkommernieuws. Nieuws dus dat over niks gaat. Ook het verenigingsleven staat even stil. De zomerstop begint voor vele afdelingen al in mei.

 

Kijkt u uit naar de zomer? Of is er te veel gebeurd het afgelopen jaar in uw leven, omgeving of werk dat het maar moeilijk lukt om daar los van te komen? Dan is uitkijken naar de zomer moeilijk. 

Voor mij staat de zomer symbool voor warmte, vrijheid, reizen en vooral vrienden ontmoeten en van elkaars aanwezigheid genieten. Het kost de eerste dagen altijd even tijd om mij daar aan over te geven. Enkele weken zonder vergaderingen, even geen dwingende mailtjes die schreeuwen om antwoord en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.  In plaats daarvan  enkele weken om tot rust te komen. En vooral open staan wat ik allemaal op deze reis tegen kom. Je ontmoet anderen, loopt een eindje samen op, luistert naar elkaars verhalen. 

Waar wij ook gaan, steeds komen wij mensen tegen op ons pad. Mensen zijn elkaars reisgenoten. Een vakantie wordt bijzonder als het je lukt om je te laten raken door onverwachte ontmoetingen. Geef je daar aan over. Een uitdaging voor wie een controle freak is.

Ik wens u van harte een mooie zomer toe.

 Mariëlle Beusmans, adviseur identiteit***

 

Samen Op Stap - Afscheid van José en Thea

 

ZijActief- en KVG-Limburg werken al verschillende jaren samen.  Samen werken zij aan mooie, goede en interessante activiteiten voor alle vrouwen in Limburg.

Een wel heel duidelijk voorbeeld hiervan is de projectgroep Samen op Stap. Hierin zitten vrouwen van beide organisaties. Elk jaar organiseren zij in het voorjaar de Dagen voor Alleengaanden op drie plekken in de provincie. Daarnaast is er twee maal per jaar een activiteit op zondag, de Samen op Stap op Zondag (SOSOZ). De afgelopen vier jaar heeft José Brouns, bestuurslid van KVG Limburg, zich hiervoor met veel passie ingezet. Een jaar later werd zij daarin enthousiast bijgestaan door Thea van Beurden, lid van KVG Roermond. Samen hebben zij er aan bijgedragen dat vrouwen van beide verenigingen uit heel Limburg een gezellige en mooie activiteit konden beleven met elkaar.

 

Zondag 26 mei was de succesvolle laatste SOSOZ activiteit bij de Gitstappermolen die door hen georganiseerd werd. Tijdens de vergadering van de projectgroep Samen op Stap hebben we afscheid genomen van José Brouns en Thea van Beurden die het stokje overgedragen hebben aan Marjo Waltmans, bestuurslid van KVG Limburg. Zo blijft de samenwerking voortbestaan.

José en Thea, nogmaals bedankt.

 

Marja Valckx
Voorzitter projectgroep Samen Op Stap

 

***

      Samen op Stap op Zondag 
 

KVG-Limburg en ZijActief-Limburg hebben op zondag 26 mei 2019 weer een succesvolle en leuke dag georganiseerd voor hun leden.

Deze keer is de keuze gevallen op de prachtige groene omgeving van Nationaal Park de Meinweg, dat ten oosten ligt van Roermond.

Lees meer>>

***

 

16 mei 2019: Besturenontmoetingsdag in Arcen georganiseerd door afdeling Blerick​

In de gewelvenkelder “Palladio” van het Kasteel in de Kasteeltuinen van Arcen ontmoeten 60 dames van KVG-Limburg elkaar.

Bij gezellig kaarslicht eerst koffie met lekkere vlaai.

De voorzitter van het organiserende Vrouwengilde Blerick, mevrouw Anita Wieczorek, heet allen van harte welkom ook namens het Bestuur.

Het eerste treffen na het aftreden van mevrouw van der Poel is voor ons allen even wennen. Gelukkig hebben we in mevrouw Ineke Sipkema een pracht voorzitter gevonden. Helaas door verhindering kan ze vandaag haar “maidenspeech” niet houden.

Lees meer>> 

***


Jaarthema 2019 KVG Limburg: positief gezond blijven, terugblik

Het jaarthema “Positieve Gezondheid” is gestart met de presentatie tijdens de RVA in februari 2018.

Mevr. Huber was zo sprankelend in haar verhaal dat ze alle bestuursleden in haar enthousiasme heeft meegetrokken om het jaarthema  in 2019 te presenteren.

Positieve Gezondheid gaat niet over het ontkennen van ziekte, beperkingen of problemen, maar over hoe goed je daarmee om kunt gaan, over de veerkracht die je hebt. Daarbij gaat het, naast de fysieke gezondheid, ook om het mentaal welbevinden en om de kwaliteit van het leven in zijn geheel.

De afdelingen konden zelf invullen hoe ze het jaarthema aan hun leden wilden presenteren. Inmiddels hebben bijna alle afdelingen aandacht aan het thema besteed, Simpelveld zal dit in het najaar doen. Heerlen heeft twee lezingen gepland en Helden zelfs vijf!

De uitvoering van het jaarthema was zeer divers. De besturen weten het beste waar de interesse van hun leden ligt en dat bleek ook aan de goede deelname.

De bestuursleden van KVG-Limburg die de activiteiten hebben bezocht, proefden een goede sfeer en gingen met nieuwe inzichten naar huis.

 

***

    Dagen voor alleengaanden 2019

KVG-Limburg en ZijActief Limburg hebben op 21 maart, 4 april en 11 april 2019 weer Dagen voor Alleengaanden georganiseerd, respectievelijk in Venray, Nederweert-Eind en Heerlen.

 


Voor het verslag van de dag in Heerlen en meer foto's, klik hier.

 

***

     Samen Op Stap Op Zondag

 

Op 26 mei 2019 organiseren ZijActief Limburg en KVG Limburg weer ‘Samen Op Stap Op Zondag’, een gezellige dag voor alle leden. Dit keer wordt de dag in het Nationaal Park De Meinweg gehouden.

Lees meer >>

 

***

 

 

 

Op 21 februari kwamen de Afgevaardigden van de afdelingen bij elkaar. Het dag thema luidde: ”Met nieuwe ogen kijken: afscheid nemen en doorgaan”.

Hieronder een impressie van de dag door Ineke Sipkema, kersverse voorzitter:

 

Deze Raad van Afgevaardigden stond in het teken van het afscheid van onze voorzitter Wilma van der Poel. Negen en een half jaar heeft zij zich enorm voor het KVG-L ingezet.  Het dag thema luidde dan ook: ”Met nieuwe ogen kijken: afscheid nemen en doorgaan”.


We kwamen bij elkaar in ‘Auberge de Rousch’ te Heerlen.

Gezien het drukke programma begonnen we al om kwart voor tien met koffie, thee en een feestelijke bonbon met KVG logo.

Tevens namen wij afscheid van Marie-Thérèse de Rouw die acht jaar algemeen bestuurslid en contactvrouw voor de zuidelijke afdelingen was. De laatste jaren vertegenwoordigde Marie-Thérèse ons ook bij het Mgr.Schrijnenhuis. Marjo Waltmans werd benoemd als haar vervangster.

Ineke Sipkema werd unaniem benoemd als interim voorzitter en zal de taken van Wilma overnemen.

Het jaarthema 2020  “Met nieuwe ogen kijken; duurzaamheid” werd gepresenteerd door Nanny Notten, lid van de werkgroep. De heer Sijstermans, directeur van de Rd4, hield een indrukwekkende voordracht over zijn bedrijf. De reinigingsdiensten Rd4 is al een paar jaar bezig met bewust scheiden en verwerken van het aangeboden materiaal. Goederen worden hergebruikt door ze in de kringloopwinkels aan te bieden. Hun wagenpark is voorzien van motoren met een lage emissie. Op de daken van het hoofdkantoor liggen panelen voor hun eigen zonne-energiecentrale. Zij proberen het restafval te verkleinen  waardoor minder verbranding nodig is.

Iedereen ontving van de werkgroep een flyer met tips en website adressen om in 2020 aan de slag te gaan met dit jaarthema.

Na de heerlijke lunch werden de overige gasten verwelkomd en kon het afscheidsfeest, geleid door Mariëlle Beusmans,  beginnen. Via een PowerPoint presentatie werden foto’s getoond van Wilma zoals wij haar de afgelopen jaren hebben gekend. De bestuursleden gaven een kleine impressie van al het werk dat zij al die jaren voor het KVG heeft verricht. Het geheel werd muzikaal omlijst door Rob Waltmans op piano en Nicole Heijens op de fluit.

Wilma en Marie-Thérèse werden feestelijk toegesproken en ontvingen ieder een cadeau van alle bestuursleden en alle afdelingen. Tevens werd Wilma benoemd tot erelid van het KVG Limburg. Na hun dankwoorden zong het koor van KVG Sittard een paar vrolijke liederen. Iedereen kreeg toen de kans om op ludieke wijze afscheid te nemen van Wilma en Marie-Thérèse.

Met een lach en een traan, met een drankje en lekkere hapjes, sloten wij deze bijzondere Raad van Afgevaardigden af.

Wilma en Marie-Thérèse nogmaals onze hartelijke dank voor alles wat jullie gedaan hebben!

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.

Klik hier voor meer foto's.

***Afscheid als vertegenwoordiger Mgr.Schrijnenhuis

In 2013 heeft het provinciaal bestuur Hortense van Agt- van Leeuwen gevraagd om onze vereniging te vertegenwoordigen in de klankbordgroep van het Mgr. Schrijnenhuis. Deze functie heeft zij 5 jaar vervuld. Hortense toonde altijd veel interesse voor de vrouw in de kerk en de kerk in Oost Europa. Vele malen heeft Hortense een ontmoetingsdag in de vasten (voorbereiding op Pasen) of in de advent (voorbereiding op Kerstmis) mee voorbereid voor honderden vrouwen in Limburg. Zij zocht dan mooie teksten bij het thema van de ontmoetingsdag.

Onlangs hebben de leden van de klankbordgroep en bestuursleden van het Mgr. Schrijnenhuis afscheid van Hortense genomen.  KVG Limburg wordt nu vertegenwoordigd door Marie Thérèse de Rouw-Weusten en Marjo Waltmans-Pennings.

 

***

 

Het jongste ledenblad (nr 52) is uit!

Klik hier voor meer>>

 

***

     Dagen voor alleengaanden 2019


WORD REGISSEUR VAN JE EIGEN LEVEN

Uitnodiging>>

 

***

Impressie Raad van Afgevaardigden, 30 oktober 2018

 

We kwamen bij elkaar in de Overste Hof te Landgraaf, een monumentale boerderij, nu horecagelegenheid.

Het thema van onze bijeenkomst was ‘Nagenieten en vooruitkijken’. Dat nagenieten was het terugkijken op ons eeuwfeest, het feest waaraan bijna 800 leden hebben meegedaan en waar we nog lang van zullen nagenieten. We bekeken samen een foto presentatie en het grote fotoboek met heel veel foto’s ging rond.

In haar meditatieve viering vertelde Marielle Beusmans, adviseur identiteit van onze vereniging, ons over de dank vanuit Tanzania vanuit het Provinciaal Bestuur Wawata. Dank voor de opbrengst van de sociale actie. ‘Jullie gebaar om ons te helpen kwam op het juiste moment. We hebben dit nodig om het werk te kunnen doen. Dank aan allen’. Marielle vertelde de fabel  ‘de mier en de graankorrel’, als inspiratie voor ons denken over de toekomst van het KVG. De mier en de graankorrel werken met succes aan de toekomst, nu zijn wij aan zet.

Daarom bogen we ons over de drietal vragen: wat moet KVGL in de toekomst blijven doen, hoe kunnen we dat realiseren en welke tips hebben we om dit traject te doorlopen.

Met de vele antwoorden gaat KVG nadenken over de koers voor de komende tijd. In vervolgbijeenkomsten wordt hier weer verder over gesproken.

Nagenieten deden we ook door in de middag, onder leiding van Jos Littmann, te wandelen rondom kasteel Strijthagen. Rond dit kasteel staan grote kunstwerken. Jos gaf uitleg, ook over de natuur en geschiedenis van dit gebied.

Een borrel ter afsluiting van een creatieve Raad van Afgevaardigden.

 

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.

 

***

 

Een gezellige ontmoeting op een prachtige locatie: Samen Op Stap Op Zondag bij Abdij Rolduc

Zondagmiddag 28 oktober verzamelden maar liefst 58 dames van ZijActief en KVG uit heel Limburg zich bij Abdij Rolduc in Kerkrade. En meteen was er een gezellige en ontspannen sfeer: verschillende keren hoorde je vrouwen elkaar enthousiast begroeten, omdat ze elkaar weer een keer ontmoetten. Want na enkele jaren SOSOZ leert men elkaar al aardig kennen. En uiteraard waren er ook vele nieuwe gezichten.

Op het grote abdijencomplex in Kerkrade was een mooi programma samen gesteld voor de aanwezige vrouwen. Begonnen werd met een zeer luxe lunch-buffet in één van de kelders van de abdij. In deze sfeervolle ruimte werd er meteen al volop bijgepraat.

Na de lunch kregen de vrouwen een rondleiding door het complex. Tijdens de rondleiding werd door twee bevlogen gidsen de geschiedenis van Rolduc verteld: hoe het begon in 1104 met de bouw van een eenvoudig onderkomen en een houten kapelletje en uitgroeide tot een groot abdijcomplex. Tijdens de rondleiding werden o.a. de Abdijkerk, de Crypte, de rococobibliotheek, de bisschopszaal en het Abtshuis bezocht.

De middag werd afgesloten met een drankje, waarna de vrouwen weer naar huis gingen. Mét de belofte dat ze in mei 2019 weer samen op stap kunnen met KVG en ZijActief, dan naar de Gitstappermolen in Vlodrop.

Maria Valckx

Klik hier voor meer foto's

***


 

HET WAS FEEST ! 

Op 20 september 2018 was het zover, we vierden ons honderd jarig bestaan.

Al voor tien uur in de morgen kwamen de eerste gasten, leden van het KVG Limburg en genodigden. Wat een feest was het om zoveel mensen te mogen ontvangen. Iedereen werd persoonlijk welkom geheten door Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg en Marianne Nelissen, penningmeester KVG Limburg. We genoten van een kop koffie of thee met een petitfour met het logo van onze vereniging. Om half elf begon het programma met een welkom door Wilma van der Poel, die daarna  Ria Oomen-Ruijten voorstelde, onze dagvoorzitter. Tijdens  de meditatieve viering ‘Veelzijdige vrouwen’ onder leiding van Marielle Beusmans, adviseur identiteit KVG Limburg, dachten we na over de kwaliteit van de leden van het Vrouwengilde van nu en vroeger. Daarna begon de modeshow, toegelicht door Henriette Hanraets, voorzitter van de afdeling Tegelen, en mede georganiseerd door José Brouns, bestuurslid KVG Limburg. Prachtige mode uit de jaren dertig, met bijpassende beelden en muziek. In haar  jubileumrede vroeg Wilma van der Poel of er dames in de zaal waren die al langer dan vijftig jaren lid waren. En ja, die waren er, wel vier dames. Ook waren heel veel dames aanwezig die al langer dan 25 jaar lid waren. Prachtig om zo trouw aan onze vereniging te zijn. Haar toespraak ging over de veranderende rol van de vrouw in de laatste honderd jaar en de relatie met het KVG van vroeger en nu. Het tweede deel van de modeshow volgde met mode, beelden en muziek uit de vijftiger jaren. Daarna was het woord aan onze gouverneur, dhr. Bovens. Ook hij sprak over historie, van onze provincie en de betekenis van het Vrouwengilde. Na de gouverneur keken we naar de mode uit de jaren zestig en zeventig. Vervolgens sprak mgr. Schnackers, vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een bijzondere toespraak over de positie van de vrouw, mede in relatie tot de katholieke kerk. We voelden ons aangesproken en gehoord. De modeshow presenteerde ons daarna  de mode rondom het jaar 2000. Als afsluiting van het ochtendprogramma maakten we bekend dat we ter gelegenheid van het jubileum geld hadden opgebracht voor laaggeletterde vrouwen in onze provincie en in Tanzania. De opbrengst van onze actie voor Tanzania  bedroeg   €3.919,58.

We genoten van een heerlijke lunch met warme en  koude  gerechten. Maar we genoten vooral van elkaar en het feestelijke gevoel. Dit gevoel werd in het middagprogramma alleen maar sterker, met het optreden van Wendy Kokkelkorn, Guido Dieteren en  Falco Borsboom. En tussendoor bracht Lisa Portengen ons in zeven  stappen naar geluk.

Onze dagvoorzitter wist steeds de juiste woorden te vinden om iedereen aan te kondigen en te bedanken. En bij het einde van het dagprogramma bedankten we haar, voor haar charmante en innemende presentatie van onze dag.

Bij het verlaten van de theaterzaal ontvingen alle aanwezigen ons jubileumboek. Een interessant  naslagwerk met interviews over de betekenis van het Vrouwengilde.

We gingen naar de ‘Salle de Fete’ om te toosten op ons honderd jarig bestaan. We zijn natuurlijk trots op onze vereniging en wensen haar een goede toekomst toe. Met een gezellige borrel spraken we nog lang met elkaar en sloten we  ons feest af.

U kunt de toespraken van de voorzitter van het KVG, de gouverneur of de vicaris-generaal nalezen op onze website. Dit geldt ook voor de tekst van de meditatieve viering. En natuurlijk zijn er foto’s.

Geniet nog even na en wij willen iedereen die meegewerkt heeft of aanwezig was nogmaals van harte bedanken. Ook zijn we heel blij met de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

Wilt u het jubileumboek bijbestellen, dat kan door leden via hun eigen afdeling, door niet-leden door contact op te nemen met onze penningmeester. De kosten bedragen  € 7,50 exclusief verzendkosten.

 

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.

 

Klik hier voor meer foto's

 

***

 

HET WAS EEN KNALFEEST!

 

“Fantastisch… Prachtig… Super… Uitmuntend georganiseerd… Werkelijk elk onderdeel was af… Iedereen heeft genoten van begin tot het einde,  geweldig… Een groot compliment voor het prachtige en sfeervolle eeuwfeest… Geweldig om zoveel vrouwen bijeen te hebben… Dit feest zal niemand  snel vergeten…”

Dank aan allen die het jubileumfeest mogelijk hebben gemaakt!

 

***

Collectiviteitskorting bij CZ

Als lid van het Vrouwengilde kunt u genieten van een premiekorting bij ziekenkostenverzekeraar CZ. Het collectiviteitsnummer is  002517132.
De klantenservice van CZ informeert u graag uitgebreider.
Telefoonnummer 013 5938585 (tijdens kantooruren)

 

***

 


 

 

 Beleidsplan 2017-2020 lezen? Klik hier