JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Mijmeringen 

 

 

Februaridans

 

Winterhemel onthult een nieuw decor

Blauw roze tinten worden geprefereerd

Bijgestaan door een koele wind en vorst

Een groepje mussen kleurt het straatbeeld.

 

Spontaan komen eerste krokussen en

sneeuwklokjes uit de aarde tevoorschijn

gele, paarse witte kleuren variëren terwijl

het land wordt bedekt door een dichte mist.

 

Vleugels ontwaken uit hun winterslaap

Met zijn allen beginnen ze weer nesten te

bouwen in iedere boom met een flinke stam

zachte bast fijn takkenspel en licht gebladerte.

 

Het is ook de periode van liefde vertier

voor jong en oud, feest die je niet zomaar

voorbij laat gaan; dans samen met hen door

de kortste sprokkelmaand van het jaar: februari.

 

© Catherine Boone-2013

foto Suze Vriesen

 

 

 

VAN HARTE WELKOM OP DE SITE VAN KVG-LIMBURG!

    
Fijn dat je ons bezoekt.

Wie zijn wij?>>

 

***

 

Op 14 februari jl. hield de Dienst Kerk en Samenleving een symposium om terug te blikken op 118 jaar dienst aan de samenleving. Onze adviseur identiteit, Mariëlle Beusmans schreef onderstaande.

 

Afscheid

Eind 2019 kreeg ik, aalmoezenier van de Dienst kerk & Samenleving, te horen dat mijn functie vervalt, als gevolg van een reorganisatie in het bisdom Roermond. Vanuit mijn functie was ik op vele plekken in Limburg aanwezig, waaronder KVG. Zo droeg ik een steentje bij om de sociale cohesie te bevorderen daarmee het sociale gezicht van de kerk. Op 14 februari hebben mijn collega en ik op een passende wijze afscheid genomen van ‘onze relaties’ middels een symposium, gesprektafels en een druk bezochte receptie. Vanuit KVG waren er bestuursleden (zowel provinciaal alsook uit afdelingen) aanwezig. Dit hartverwarmende afscheid heeft mij goed gedaan. Dank dames voor jullie betrokkenheid en steun deze laatste maanden. Dank voor alle kaartjes, giften en bloemen die ik bij mijn afscheid heb ontvangen. Maar bovenal bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking!

Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet,

Marielle Beusmans

 

 

 

 

 

***

Jaarthema:

Het jaarthema 2020  “Met nieuwe ogen kijken - Duurzaamheid” loopt voortvarend.

Tijdens de RvA in februari 2019 is de aftrap genomen met een inleiding door de heer Sijstermans, directeur van reinigingsdienst Rd4 Heerlen.

Alle afdelingen omarmen het thema met een lezing of een activiteit. Bij Meerssen en Heerlen is het al gebeurd, de andere afdelingen volgen.
Zie schema voor meer informatie.

 

***

 

In april 2020 wordt KVG Heerlen

jaar jong.

Het Provinciaal Bestuur feliciteert de afdeling en wenst haar een prachtig jubileumjaar!

 

***

 

Het jongste ledenblad (nr 53) is uit!  Klik hier voor meer>>

 

***

 

        

 

DAGEN VOOR ALLEENGAANDEN:

Dinsdag 10 maart 2020 in Klimmen
Dinsdag 24 maart 2020 in Ysselsteyn
Dinsdag 31 maart 2020 in Nederweert-Eind 

SAMEN OP STAP OP ZONDAG:

Zondag 3 mei 2020 in Sittard. Klik hier voor de uitnodiging.


Houd de data vrij en de convocaten in de gaten voor meer informatie


***

 

  

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 24 oktober 2019

 

Leden van het provinciaal bestuur en de afdelingsbesturen kwamen onlangs bij elkaar in ‘t Zaelke te Tegelen, een mooie gelegenheid met prima catering.

 

Het thema van onze bijeenkomst was “Met nieuwe ogen kijken”. Op veel manieren moeten we met nieuwe ogen kijken. De samenleving zal met nieuwe ogen moeten gaan kijken en daarbij denk ik aan de duurzaamheid.Dit is ook het jaarthema voor 2020.

In de duo inleiding, door adviseur identiteit Mariëlle Beusmans en mijzelf, ging het onder ander over hoe wij als KVG Limburg met andere ogen de realiteit moeten gaan bekijken. Door het wegvallen van provinciaal bestuursleden is het KVGL momenteel erg kwetsbaar geworden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft helaas nog niets opgeleverd. Er rusten nu veel taken op onze schouders. Wij zijn daarom met de afdelingen in gesprek gegaan hoe wij in de toekomst verder kunnen gaan. De vele antwoorden zullen dienen als basis voor de nieuwe koers van KVGL. Tijdens de volgende RVA in maart zullen wij het gesprek met de afdelingsbesturen voortzetten.

 

Na een lekkere lunch zetten we het thema Duurzaamheid-Met nieuwe ogen kijken voort. De gastspreekster is Naomi Dahmen, een jonge vrouw die met veel enthousiasme het thema duurzaamheid op scholen en tijdens andere bijeenkomsten bespreekbaar maakt. Naomi is tijdens haar reizen veelvuldig geconfronteerd met diverse facetten van de milieuproblematiek. Zij zet zich in voor een betere wereld en probeert bewustzijn te kweken bij anderen. Haar verhaal is boeiend en ontluisterend. Ze geeft veel ideeën en tips hoe wij zelf kleine dingen kunnen doen en zo meewerken aan een duurzame wereld. Dan  is er  hoop voor de toekomst.

 Na een drankje keert iedereen naar huis met genoeg stof tot nadenken.

 Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.

 

Voor meer foto's, klik hier

 

***

 

       Samen Op Stap Op Zondag
 

Op zondag 29 september kwamen 45 leden en niet leden van ZijActief en KVG samen bij elkaar voor een bijzondere SOSOZ dag bij Kapèlkeshof in Grashoek.

De organisatie had de keus laten vallen om op deze dag te gaan golfen op de golfbaan van Kapèlkeshof in Grashoek. 

Na een heerlijke de lunch kregen de gasten uitleg over de invulling van de middag. Er werden groepjes gemaakt om het spel goed te kunnen spelen. Vervolgens kregen we een korte instructie en konden we enkele slagen oefenen alvorens we de baan op werden gestuurd. Het viel nog niet mee en zo ontstonden er al snel ‘nieuwe spelregels’. Belangrijk was dat iedereen er zichtbaar plezier in had. Zeker als er weer een bal goed geraakt werd.

Na afloop van het golven was er een heuse prijsuitreiking.

Onder genot van een kop koffie en een stuk vlaai en daarna nog een drankje werd volop nagenoten van deze actieve gezellige dag. Iedereen was enthousiast.

Met dank aan de organisatie Finy Schrijnwerkers en Willemien Manten

 

 

***

 

2019-09-19: besturendag met ZijActief
 

          'Jacht op de vergadertijger'


Bijna 100 bestuurders van ZijActief- en KVG Limburg gingen op donderdagmiddag 19 september op jacht naar de vergadertijger.

Een goede vergadering begint met een goede agenda. Maar waar bestaat die uit? Wat zijn je doelen? En als je de agenda hebt, hoe bespreek je de punten in goed overleg met elkaar? En hoe kom je tot een goed en zo breed mogelijk gedragen besluit?

Onder de deskundige leiding van Ilona Eichhorn kregen de aanwezige vrouwen inzichten in processen die hierbij spelen. Ze leerden het belang van ruimte geven en vragen te stellen.

De hele zaal werd aan het werk gezet om zelf met oplossingen te komen. En met die oplossingen konden ze weer terug naar huis. Waar ze de opgedane kennis zeker zullen gaan gebruiken om nog beter te kunnen vergaderen.

Redactie ZijActief

 

***

 

Op 29 augustus was het zomerreces van het Provinciaal Bestuur voorbij. Het bestuur kwam bij een van de leden thuis bij elkaar.

Onder het genot van koffie en gebakje kreeg iedereen 5 minuten de tijd om over haar vakantie te vertellen, om daarna aan de slag te gaan met het serieuze deel van de dag. Aan de hand van vragen werd iedereen bezig gehouden met de toekomst van het KVG Limburg: wat gaan we doen? hoe gaan we dat bereiken? Na een heerlijke, lichte lunch begon het ontspannende deel van de dag. Een bezoek aan kasteel Groot Buggenum en een etentje in Maasbracht.

Het bestuur is er weer klaar voor: u ook?  

 

***
 

Samen Op Stap - Afscheid van José en Thea

 

ZijActief- en KVG-Limburg werken al verschillende jaren samen.  Samen werken zij aan mooie, goede en interessante activiteiten voor alle vrouwen in Limburg.

Een wel heel duidelijk voorbeeld hiervan is de projectgroep Samen op Stap. Hierin zitten vrouwen van beide organisaties. Elk jaar organiseren zij in het voorjaar de Dagen voor Alleengaanden op drie plekken in de provincie. Daarnaast is er twee maal per jaar een activiteit op zondag, de Samen op Stap op Zondag (SOSOZ). De afgelopen vier jaar heeft José Brouns, bestuurslid van KVG Limburg, zich hiervoor met veel passie ingezet. Een jaar later werd zij daarin enthousiast bijgestaan door Thea van Beurden, lid van KVG Roermond. Samen hebben zij er aan bijgedragen dat vrouwen van beide verenigingen uit heel Limburg een gezellige en mooie activiteit konden beleven met elkaar.

Zondag 26 mei was de succesvolle laatste SOSOZ activiteit bij de Gitstappermolen die door hen georganiseerd werd. Tijdens de vergadering van de projectgroep Samen op Stap hebben we afscheid genomen van José Brouns en Thea van Beurden die het stokje overgedragen hebben aan Marjo Waltmans, bestuurslid van KVG Limburg. Zo blijft de samenwerking voortbestaan.

José en Thea, nogmaals bedankt.

Marja Valckx, voorzitter projectgroep Samen Op Stap

 

***

      Samen op Stap op Zondag 
 

KVG-Limburg en ZijActief-Limburg hebben op zondag 26 mei 2019 weer een succesvolle   dag georganiseerd voor hun leden, deze keer in het Nationaal Park de Meinweg.

Lees meer>>

***

 

16 mei 2019: Besturenontmoetingsdag in Arcen georganiseerd door afdeling Blerick​

In de gewelvenkelder “Palladio” van het Kasteel in de Kasteeltuinen van Arcen ontmoeten 60 dames van KVG-Limburg elkaar.

Bij gezellig kaarslicht eerst koffie met lekkere vlaai.

De voorzitter van het organiserende Vrouwengilde Blerick, mevrouw Anita Wieczorek, heet allen van harte welkom ook namens het Bestuur.

Het eerste treffen na het aftreden van mevrouw van der Poel is voor ons allen even wennen. Gelukkig hebben we in mevrouw Ineke Sipkema een pracht voorzitter gevonden. Helaas door verhindering kan ze vandaag haar “maidenspeech” niet houden.

Lees meer>> 

***


Jaarthema 2019 KVG Limburg: positief gezond blijven, terugblik

Het jaarthema “Positieve Gezondheid” is gestart met de presentatie tijdens de RVA in februari 2018.

Mevr. Huber was zo sprankelend in haar verhaal dat ze alle bestuursleden in haar enthousiasme heeft meegetrokken om het jaarthema  in 2019 te presenteren.

Positieve Gezondheid gaat niet over het ontkennen van ziekte, beperkingen of problemen, maar over hoe goed je daarmee om kunt gaan, over de veerkracht die je hebt. Daarbij gaat het, naast de fysieke gezondheid, ook om het mentaal welbevinden en om de kwaliteit van het leven in zijn geheel.

De afdelingen konden zelf invullen hoe ze het jaarthema aan hun leden wilden presenteren. Inmiddels hebben bijna alle afdelingen aandacht aan het thema besteed, Simpelveld zal dit in het najaar doen. Heerlen heeft twee lezingen gepland en Helden zelfs vijf!

De uitvoering van het jaarthema was zeer divers. De besturen weten het beste waar de interesse van hun leden ligt en dat bleek ook aan de goede deelname.

De bestuursleden van KVG-Limburg die de activiteiten hebben bezocht, proefden een goede sfeer en gingen met nieuwe inzichten naar huis.

 

***

    Dagen voor alleengaanden 2019

KVG-Limburg en ZijActief Limburg hebben op 21 maart, 4 april en 11 april 2019 weer Dagen voor Alleengaanden georganiseerd, respectievelijk in Venray, Nederweert-Eind en Heerlen.

 


Voor het verslag van de dag in Heerlen en meer foto's, klik hier.

 

***

 

 

Op 21 februari kwamen de Afgevaardigden van de afdelingen bij elkaar. Het dag thema luidde: ”Met nieuwe ogen kijken: afscheid nemen en doorgaan”.

Hieronder een impressie van de dag door Ineke Sipkema, kersverse voorzitter:

 

Deze Raad van Afgevaardigden stond in het teken van het afscheid van onze voorzitter Wilma van der Poel. Negen en een half jaar heeft zij zich enorm voor het KVG-L ingezet.  Het dag thema luidde dan ook: ”Met nieuwe ogen kijken: afscheid nemen en doorgaan”.


We kwamen bij elkaar in ‘Auberge de Rousch’ te Heerlen.

Gezien het drukke programma begonnen we al om kwart voor tien met koffie, thee en een feestelijke bonbon met KVG logo.

Tevens namen wij afscheid van Marie-Thérèse de Rouw die acht jaar algemeen bestuurslid en contactvrouw voor de zuidelijke afdelingen was. De laatste jaren vertegenwoordigde Marie-Thérèse ons ook bij het Mgr.Schrijnenhuis. Marjo Waltmans werd benoemd als haar vervangster.

Ineke Sipkema werd unaniem benoemd als interim voorzitter en zal de taken van Wilma overnemen.

Het jaarthema 2020  “Met nieuwe ogen kijken; duurzaamheid” werd gepresenteerd door Nanny Notten, lid van de werkgroep. De heer Sijstermans, directeur van de Rd4, hield een indrukwekkende voordracht over zijn bedrijf. De reinigingsdiensten Rd4 is al een paar jaar bezig met bewust scheiden en verwerken van het aangeboden materiaal. Goederen worden hergebruikt door ze in de kringloopwinkels aan te bieden. Hun wagenpark is voorzien van motoren met een lage emissie. Op de daken van het hoofdkantoor liggen panelen voor hun eigen zonne-energiecentrale. Zij proberen het restafval te verkleinen  waardoor minder verbranding nodig is.

Iedereen ontving van de werkgroep een flyer met tips en website adressen om in 2020 aan de slag te gaan met dit jaarthema.

Na de heerlijke lunch werden de overige gasten verwelkomd en kon het afscheidsfeest, geleid door Mariëlle Beusmans,  beginnen. Via een PowerPoint presentatie werden foto’s getoond van Wilma zoals wij haar de afgelopen jaren hebben gekend. De bestuursleden gaven een kleine impressie van al het werk dat zij al die jaren voor het KVG heeft verricht. Het geheel werd muzikaal omlijst door Rob Waltmans op piano en Nicole Heijens op de fluit.

Wilma en Marie-Thérèse werden feestelijk toegesproken en ontvingen ieder een cadeau van alle bestuursleden en alle afdelingen. Tevens werd Wilma benoemd tot erelid van het KVG Limburg. Na hun dankwoorden zong het koor van KVG Sittard een paar vrolijke liederen. Iedereen kreeg toen de kans om op ludieke wijze afscheid te nemen van Wilma en Marie-Thérèse.

Met een lach en een traan, met een drankje en lekkere hapjes, sloten wij deze bijzondere Raad van Afgevaardigden af.

Wilma en Marie-Thérèse nogmaals onze hartelijke dank voor alles wat jullie gedaan hebben!

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.

Klik hier voor meer foto's.

***Afscheid als vertegenwoordiger Mgr.Schrijnenhuis

In 2013 heeft het provinciaal bestuur Hortense van Agt- van Leeuwen gevraagd om onze vereniging te vertegenwoordigen in de klankbordgroep van het Mgr. Schrijnenhuis. Deze functie heeft zij 5 jaar vervuld. Hortense toonde altijd veel interesse voor de vrouw in de kerk en de kerk in Oost Europa. Vele malen heeft Hortense een ontmoetingsdag in de vasten (voorbereiding op Pasen) of in de advent (voorbereiding op Kerstmis) mee voorbereid voor honderden vrouwen in Limburg. Zij zocht dan mooie teksten bij het thema van de ontmoetingsdag.

Onlangs hebben de leden van de klankbordgroep en bestuursleden van het Mgr. Schrijnenhuis afscheid van Hortense genomen.  KVG Limburg wordt nu vertegenwoordigd door Marie Thérèse de Rouw-Weusten en Marjo Waltmans-Pennings.

 

***

 

     Samen Op Stap Op Zondag
 


Zondagmiddag 28 oktober verzamelden maar liefst 58 dames uit heel Limburg zich bij Abdij Rolduc in Kerkrade. 

Klik hier voor meer foto's

 

***

 


 

HET WAS  EEN KNALFEEST !

 

“Fantastisch… Prachtig… Super… Uitmuntend georganiseerd… Werkelijk elk onderdeel was af… Iedereen heeft genoten van begin tot het einde,  geweldig… Een groot compliment voor het prachtige en sfeervolle eeuwfeest… Geweldig om zoveel vrouwen bijeen te hebben… Dit feest zal niemand  snel vergeten…”


 

Op 20 september 2018 was het zover, we vierden ons honderd jarig bestaan.

Het integrale verslag met de meditatieve viering o.l.v. M. Beusmans, de jubileumrede van voorzitter W. v.d. Poel, de toespraken van dhr. Bovens, Gouverneur van Limburg en van Mgr. Schnakers, vicaris-generaal van het bisdom Roermond kunt u hier lezen. 

 

***

Collectiviteitskorting bij CZ

Als lid van het Vrouwengilde kunt u genieten van een premiekorting bij ziekenkostenverzekeraar CZ. Het collectiviteitsnummer is  002517132.
De klantenservice van CZ informeert u graag uitgebreider.
Telefoonnummer 013 5938585 (tijdens kantooruren)