JAARTHEMA: MET NIEUWE OGEN KIJKEN - DUURZAAMHEID

 

 

Mijmeringen 

 

 

 

 

 

VAN HARTE WELKOM OP DE SITE VAN KVG-LIMBURG!

    
Fijn dat je ons bezoekt.

Wie zijn wij?>>

 

***

2020-10-27: Voorzittersoverleg in Roermond

Impressie 

 

Op 27 oktober 2020 kwamen de voorzitters van de afdelingen en het Provinciaal Bestuur voor de laatste keer bij elkaar. De geplande Raad van Afgevaardigden kon vanwege Covid-19 niet doorgaan. Om toch met de afsluiting van KVG Limburg verder te kunnen gaan was een samenkomst van tenminste de voorzitters erg belangrijk. Marjo Thijssen was aanwezig om te notuleren.

Zalencentrum Het Forum te Roermond bood gelegenheid om een vergadering voor 16 personen corona proof te beleggen. Iedereen kreeg koffie met gebak en bij een tweede koffie lekkere bonbons.

De activiteiten die het KVGL dit jaar heeft kunnen aanbieden passeerden de revue.

Op 5 maart Raad van Afgevaardigden met stemming over het stoppen van de koepel. Unaniem werd besloten dat KVG Limburg per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan.
De notulen van de vorige vergadering werden besproken en goedgekeurd.

Eind maart ontvingen alle 2070 leden een kaart als teken van verbondenheid in de eenzame dagen ten gevolge van de corona pandemie.

In juni, omdat de Besturen Ontmoetingsdag ook niet doorgegaan was, ging een verwenpakket vol  gezonde producten van Limburgse bodem  richting alle afdelingsbestuursleden, dit ter aanmoediging tot volharding.

In september kregen alle leden weer post, dit keer een envelop met vier exclusieve postkaarten om aan iemand te versturen en zo de onderlinge verbinding te benadrukken en de eenzaamheid te verzachten.

De stand van zaken over de afronding van KVG L werd besproken met o.a. het financiële overzicht. Marjo Waltmans is als secretaris aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Ter afronding van alles is nog een laatste bijeenkomst gepland op 15 april 2021 met alle afdelingsbestuursleden; óf, hoe en waar dat gebeurt, zal  afhangen van de omstandigheden.

Tenslotte kwam de kleine commissie aan het woord over hoe verder zonder koepel. De voorzitters vertelden hoe ze het afgelopen halve jaar hun leden hebben kunnen  bereiken en hoe moeilijk het was om nog iets te organiseren.

De aanwezigen waren blij elkaar weer te zien en hopen dat volgend jaar alles weer normaal kan plaatsvinden. De angst is er wel dat leden afhaken.

De middag werd afgesloten met een “netwerkborrel” op gepaste afstand.

Ineke Sipkema, voorzitter KVGL

 

Klik hier voor foto's >>

 

***

In memoriam Nelly Ketels

 

Op 31 augustus 2020 is ons voormalig provinciaal bestuurslid Nelly Ketels overleden.

Toen Nelly stopte met werken werd ze actief binnen KVG, in haar dorp Tegelen en op provinciaal niveau. In de acht jaar provinciaal bestuurslid heeft Nelly ons op vele plekken vertegenwoordigd. Ze was onze ambassadeur en legde verbindingen. Als contactvrouw voor afdelingen van KVG in Noord en Midden Limburg heeft ze vele bijeenkomsten en jubilea meegemaakt. De kroon op haar werk is wel de organisatie van de ledendag naar de Floriade in Venlo geweest. Als voorzitter van de werkgroep Floriade is er hard gewerkt om die dag tot een grandioos succes te maken. Als afgevaardigde van de regio Limburg ging ze naar bijeenkomsten van ‘Melania’ een organisatie in Nederland die zich inzet om de rol en positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren door ze te ondersteunen met kleine projecten. Ook ging Nelly naar bijeenkomsten van de Unie NKV, de koepel van de katholieke vrouwenverenigingen in Nederland. En werd ze gevraagd voor de Commissie Overleg Bisschoppen. Voor Nelly was het een grote uitdaging om daar aan deel te nemen.

Nelly zette zich namens KVG Limburg in voor de invulling van de ontmoetingsdagen van het Mgr. Schrijnenhuis in de vastentijd of de advent. Vooral het uitzoeken van teksten en liederen voor de viering deed ze graag.

In het interview voor het KVG jubileum boek zei Nelly: ‘Alles heb ik graag gedaan. En moest ik het overdoen, ik zou het gelijk weer doen. Het was verrijkend.’

Lieve Nelly, alle leden en bestuursleden van KVG Limburg danken je hartelijk voor wie je was voor ons en onze vereniging. Wij zullen de vele mooie en goede herinneringen koesteren. Dat je nu mag rusten in vrede.

 

***

In Memoriam Marianne Nelissen
 

Op 26 augustus is Marianne Nelissen-Siebers, penningmeester van KVG Limburg, overleden.

Marianne begon haar KVG carrière bij de afdeling Horst. Ze werd er penningmeester én verzorgde jarenlang het kerstdiner voor alle leden. Koken was namelijk een hobby van haar.

In 2009 weerklonk uit het bestuur van de koepel KVG Limburg een noodkreet: er werd dringend een  penningmeester gezocht. Marianne is spontaan opgestaan en heeft haar hulp aangeboden. Later vertelde ze dat ze er slapeloze nachten van had gehad. Marianne was een integere vrouw, straalde rust en vertrouwen uit, echt een pilaar waarop het KVGL kon steunen en bouwen. Naast de financiën nam ze ook andere bestuurszaken op zich. Bij het maken van beleidsplannen en in werkgroepen van de jaarthema’s ontbrak ze nooit. Op de  bestuursvergaderingen waren haar meningen van groot belang. Als lid van het Dagelijks Bestuur ging ze mee naar de gesprekken met de Provincie.

Het spreken in het openbaar vond Marianne niet leuk maar ze deed het wél. Op de RvA’s gaf ze uitleg over de financiële stand van zaken. Bij vragen van de afdelingen was ze altijd bereid te helpen. Zo gaf Marianne een bijscholing in Excel aan belangstellenden, bij haar thuis.

Het eeuwfeest in 2018 was voor Marianne een extra uitdaging. Alles moest financieel helemaal kloppen.  Ook de bloemdecoratie nam zij voor haar rekening. Haar ideeën werden met vertrouwen aangenomen en zelfs het transport werd door haar geregeld. Het was het een groot succes.

Het was dan ook moeilijk voor Marianne om in 2019 een stap terug te zetten. Maar zij koos om de tijd die haar nog bleef aan haar familie te besteden. Na een tijdje klopte ze toch weer aan en heeft ze het jaar 2019 financieel afgerond en de kascontrole bij haar thuis georganiseerd. Op de RvA van 5 maart jl. heeft ze bij het afscheid van een bestuurslid een zelf geschreven gedicht voorgedragen, gekleed als Afrikaanse vrouw. Zelf wilde Marianne nog geen afscheid nemen. Twee maanden later had ze er spijt van. In allerijl kon nog, in samenwerking met alle afdelingen, een boekje gemaakt worden waarin iedereen Marianne bedankte voor haar werk.

Marianne, we missen je heel erg.      

 

 

***

 

 

 

Op 30 juni was het zover. Drie bestuursleden van het KVG Limburg, Ineke Sipkema, José Brouns en Marjo Waltmans konden de geschenkpakketten bij een fruitbedrijf afhalen. Omdat we dit jaar geen BO-dag meer kunnen organiseren willen we de afdelingsbestuursleden bedanken voor hun inzet en we hopen hen zo te inspireren, in deze moeilijke tijd, te blijven zoeken naar alternatieve manieren om aandacht te geven aan hun leden. Verdeeld over de drie auto’s zijn we gaan rijden. Ieder van ons had een paar afdelingsvoorzitters op haar lijstje staan die we even telefonisch op ons bezoek hebben voorbereid.  De voorzitters waren aangenaam verrast! Zij hebben vaak de pakketten meteen verder verdeeld en hebben onze inzet zeer gewaardeerd.

 

***

 

 


INSPIREREND, UITDAGEND, VERBINDEND

 

Lieve KVG leden,

 

In 2018 heeft KVG Limburg groots haar 100 jarig bestaan gevierd: 800 leden hebben aan dit feest deelgenomen!

Het gaf energie en de hoop nog jaren door te kunnen gaan. Maar helaas, afdelingen moesten afhaken door gebrek aan bestuursleden en zo werd ons fundament steeds kleiner. Daarbij kwam dat ook wij met gebrek aan bestuursleden kampten.

In oktober 2019, op de Raad van Afgevaardigden, hebben we besloten als Maatschappelijke Onderneming te stoppen. Dat zou ons heel veel werk besparen. Consequentie daarvan was wel dat de subsidie van de provincie zou wegvallen.

In januari 2020 hebben we op het voorzittersoverleg jullie voorzitters gevraagd na te denken over het idee dat wij als koepel zouden stoppen. En op de RVA van 5 maart 2020 hebben we hierover gestemd. Unaniem is toen vóór het stoppen van KVG Limburg gestemd.

Met pijn in ons hart delen wij jullie nu mee dat de koepel KVG Limburg per 1 januari 2021 opgeheven wordt.

Jullie afdelingen gaan gewoon door en wij zullen de komende tijd gebruiken alles zo goed mogelijk af te ronden.

De afdelingen blijven met elkaar contact houden en zo hun kennis onderling uitwisselen.

Blijf vooral lid van jullie KVG afdeling en straal jullie trots over deze geweldige vereniging naar buiten uit, zodat zich steeds weer nieuwe leden zullen aanmelden.

Hartelijke groeten,

 


 

Ineke Sipkema
Voorzitter KVG Limburg     
                        

***

 

KVG HEERLEN, HARTELIJK GEFELICITEERD! 

 

 

De afdeling Heerlen viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.
 

De aftrap was in januari en het feest zou op 15 mei 2020 worden gevierd. Om bekende redenen is het uitgesteld, maar het zal gevierd worden!
 

Het bestuur van KVG Limburg wil jullie feliciteren met dit heugelijke feit en wenst jullie het allerbeste voor de toekomst.

 

 

***

 

***

 

 

De lente is begonnen! Laten we genieten van de bloemen in de tuin of binnen  in een vaas!

Van de afdelingen hoor ik dat veel activiteiten uitgesteld tot nader overleg of zelfs zijn afgezegd.

Ook KVG Limburg wordt door de omstandigheden gedwongen om de planning om te gooien. In overleg met de GaiaZoo, waar de BO-dag op 19 mei 2020 gepland was, wordt de bijeenkomst afgezegd. Of de Besturenontmoetingsdag dit jaar nog gehouden kan worden, is nog niet te overzien.

Ineke Sipkema

***

 

    !! DAGEN VOOR ALLEENGAANDEN !!
 

In overleg met ZijActief hebben we besloten dat, i.v.m. de maatregelen die worden genomen rond het Corona-virus, de Dagen voor Alleengaanden 2020 op 24 maart in Ysselsteyn en 31 maart in Nederweert worden uitgesteld. Zodra de nieuwe data bekend zijn, zullen wij die op deze website bekend maken.

Ineke Sipkema
Voorzitter KVG Limburg

 

***

    2020-03-10: DAG VOOR ALLEENGAANDEN IN KLIMMEN

Dat de Dagen voor Alleengaanden zich in een grote belangstelling mogen verheugen bleek wel uit de grote opkomst in Klimmen.  

Nadat de dames na binnenkomst genoten hadden van een kop koffie of thee met een lekker stukje vla vond de meditatieve viering plaats. Het thema van deze dag: “ Actieve vrouwen” werd in de vorm van passende teksten en gedichten verwoord, afgewisseld met muziek van Guus Meeuwis.

De fototentoonstelling  “Van, voor en door boerinnen” door Hilde Vaessen, Andrea Peters en Monique Kerckhoffs, was voor veel van de aanwezige dames een feest van herkenning. De verhalen die loskwamen naar aanleiding van de getoonde beelden waren niet van de lucht. Datzelfde gold ook voor het in de fotosessie opgenomen onderdeel over de Vroedvrouwenschool: één van de aanwezige dames herkende zichzelf op de arm van haar moeder!

Lees meer>>

***

Impressie Raad van Afgevaardigden, 5 maart 2020.

 

 

Op een voor ons nieuwe locatie, de Oolderhof in Herten, komen de leden van het provinciaalbestuur, de afdelings-, oud- en ere-bestuursleden van KVG Limburg bijeen voor de algemene jaarvergadering. Een mooie gelegenheid met een prima catering.

Het thema van onze bijeenkomst is “Met kijk op de toekomst”.

Onze adviseur identiteit, Mariëlle Beusmans, spreekt voor de laatste keer een woord van bezinning, opgehangen aan een verhaaltje over een potlood.

De voorzitter Ineke Sipkema opent de jaarvergadering en heeft een aantal mededelingen.

Helaas is de aftredende secretaris, Marèse Schoenmakers, door ziekte afwezig. Ineke Sipkema zal de felicitaties van de bestuursleden bij haar thuis overbrengen.

Na goedkeuring van de notulen van 24 oktober 2019 en bespreking van de jaarrekening  2019 wordt het bestuur decharge verleend door de kascommissie. Het jaarverslag 2019 wordt uitgedeeld.

Het provinciaal bestuur heeft helaas geen nieuwe bestuursleden kunnen aantrekken. In de PB vergadering van maart 2020 heeft het bestuur unaniem vóór gestemd om per 1 januari 2021 te stoppen als provinciale koepel. Deze vraag is ook vandaag aan de afdelingen gesteld. Per schriftelijke stemming hebben de 10 aanwezige afdelingen zich uitgesproken voor opheffing van KVG Limburg per 1 januari 2021.

Na een heerlijke lunch volgt het middagprogramma. Aan de hand van een power-point presentatie geeft Mariëlle Beusmans haar 9 jaar lange betrokkenheid bij het KVG Limburg weer. Door het stoppen van de Dienst Kerk en Samenleving zal zij ons niet meer kunnen adviseren. Ineke spreekt een dankwoord uit en het bestuur neemt op een ludieke manier afscheid van haar. Zij ontvangt een standbeeld van een Afrikaanse vrouw. Ook de afdelingen bedanken Mariëlle op hun eigen manier.

Na een drankje met een toast op Mariëlle Beusmans sluiten we de dag af.

 

Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.


Klik hier voor meer foto's
 

***

Op woensdag 15 februari 2020 nam Ans Wouters na 13 jaar afscheid van de Klankbordgroep van het Mgr. Schrijnenhuis. Als bestuurslid van het provinciaal bestuur van het KVG Limburg maakte Ans vanaf 2007 deel uit van de Klankbordgroep, die destijds nog “Begeleidingscommissie” heette.

Na haar aftreden als bestuurslid van het KVG Limburg in 2009 is Ans nog 10 jaar op persoonlijke titel  een zeer gewaardeerd lid van de Klankbordgroep gebleven.

Met het bereiken van de 75-jarige leeftijd is  het einde van dit lidmaatschap aangebroken.

Voorzitter Maria Gijsels bedankte Ans voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Mgr. Schrijnenhuis. Deze dank werd onderstreept met een attentie en een boeket bloemen.

Ook wij bedanken Ans voor haar grote inzet voor het KVG Limburg.

 

***


Op 14 februari jl. hield de Dienst Kerk en Samenleving een symposium om terug te blikken op 118 jaar dienst aan de samenleving. Onze adviseur identiteit, Mariëlle Beusmans schreef onderstaande.

 

Afscheid

Eind 2019 kreeg ik, aalmoezenier van de Dienst kerk & Samenleving, te horen dat mijn functie vervalt, als gevolg van een reorganisatie in het bisdom Roermond. Vanuit mijn functie was ik op vele plekken in Limburg aanwezig, waaronder KVG. Zo droeg ik een steentje bij om de sociale cohesie te bevorderen daarmee het sociale gezicht van de kerk. Op 14 februari hebben mijn collega en ik op een passende wijze afscheid genomen van ‘onze relaties’ middels een symposium, gesprektafels en een druk bezochte receptie. Vanuit KVG waren er bestuursleden (zowel provinciaal alsook uit afdelingen) aanwezig. Dit hartverwarmende afscheid heeft mij goed gedaan. Dank dames voor jullie betrokkenheid en steun deze laatste maanden. Dank voor alle kaartjes, giften en bloemen die ik bij mijn afscheid heb ontvangen. Maar bovenal bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking!

Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Beusmans

 

 

 

 

 

***

Jaarthema:

Het jaarthema 2020  “Met nieuwe ogen kijken - Duurzaamheid” loopt voortvarend.

Tijdens de RvA in februari 2019 is de aftrap genomen met een inleiding door de heer Sijstermans, directeur van reinigingsdienst Rd4 Heerlen.

Alle afdelingen omarmen het thema met een lezing of een activiteit. Bij Meerssen en Heerlen is het al gebeurd, de andere afdelingen volgen.
Zie schema voor meer informatie.

 

***

 

In april 2020 wordt KVG Heerlen

jaar jong.

Het Provinciaal Bestuur feliciteert de afdeling en wenst haar een prachtig jubileumjaar!

 

***

 

Het jongste ledenblad (nr 53) is uit!  Klik hier voor meer>>

 

***


   

  

 

Impressie Raad van Afgevaardigden, 24 oktober 2019

 

Leden van het provinciaal bestuur en de afdelingsbesturen kwamen onlangs bij elkaar in ‘t Zaelke te Tegelen, een mooie gelegenheid met prima catering.

 

Het thema van onze bijeenkomst was “Met nieuwe ogen kijken”. Op veel manieren moeten we met nieuwe ogen kijken. De samenleving zal met nieuwe ogen moeten gaan kijken en daarbij denk ik aan de duurzaamheid.Dit is ook het jaarthema voor 2020.

In de duo inleiding, door adviseur identiteit Mariëlle Beusmans en mijzelf, ging het onder ander over hoe wij als KVG Limburg met andere ogen de realiteit moeten gaan bekijken. Door het wegvallen van provinciaal bestuursleden is het KVGL momenteel erg kwetsbaar geworden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft helaas nog niets opgeleverd. Er rusten nu veel taken op onze schouders. Wij zijn daarom met de afdelingen in gesprek gegaan hoe wij in de toekomst verder kunnen gaan. De vele antwoorden zullen dienen als basis voor de nieuwe koers van KVGL. Tijdens de volgende RVA in maart zullen wij het gesprek met de afdelingsbesturen voortzetten.

 

Na een lekkere lunch zetten we het thema Duurzaamheid-Met nieuwe ogen kijken voort. De gastspreekster is Naomi Dahmen, een jonge vrouw die met veel enthousiasme het thema duurzaamheid op scholen en tijdens andere bijeenkomsten bespreekbaar maakt. Naomi is tijdens haar reizen veelvuldig geconfronteerd met diverse facetten van de milieuproblematiek. Zij zet zich in voor een betere wereld en probeert bewustzijn te kweken bij anderen. Haar verhaal is boeiend en ontluisterend. Ze geeft veel ideeën en tips hoe wij zelf kleine dingen kunnen doen en zo meewerken aan een duurzame wereld. Dan  is er  hoop voor de toekomst.

 Na een drankje keert iedereen naar huis met genoeg stof tot nadenken.

 Ineke Sipkema, voorzitter KVG Limburg.

 

Voor meer foto's, klik hier

 

***

 

       Samen Op Stap Op Zondag

Op zondag 29 september kwamen 45 dames van ZijActief en KVG bij elkaar voor een bijzondere SOSOZ dag in Grashoek.

De organisatie had de keus laten vallen om op deze dag te gaan golfen op de golfbaan van Kapèlkeshof. 

Na een heerlijke de lunch kregen de gasten uitleg over de invulling van de middag. Er werden groepjes gemaakt om het spel goed te kunnen spelen. Vervolgens kregen we een korte instructie en konden we enkele slagen oefenen alvorens we de baan op werden gestuurd. Het viel nog niet mee en zo ontstonden er al snel ‘nieuwe spelregels’. Belangrijk was dat iedereen er zichtbaar plezier in had. Zeker als er weer een bal goed geraakt werd.

Na afloop van het golven was er een heuse prijsuitreiking.

Onder genot van een kop koffie en een stuk vlaai en daarna nog een drankje werd volop nagenoten van deze actieve gezellige dag. Iedereen was enthousiast.

Met dank aan de organisatie Finy Schrijnwerkers en Willemien Manten

 

***

 

          2019-09-19: Besturendag met ZijActief: 'Jacht op de vergadertijger'


Bijna 100 bestuurders van ZijActief- en KVG Limburg gingen op donderdagmiddag 19 september op jacht naar de vergadertijger.

Een goede vergadering begint met een goede agenda. Maar waar bestaat die uit? Wat zijn je doelen? En als je de agenda hebt, hoe bespreek je de punten in goed overleg met elkaar? En hoe kom je tot een goed en zo breed mogelijk gedragen besluit?

Onder de deskundige leiding van Ilona Eichhorn kregen de aanwezige vrouwen inzichten in processen die hierbij spelen. Ze leerden het belang van ruimte geven en vragen te stellen.

De hele zaal werd aan het werk gezet om zelf met oplossingen te komen. En met die oplossingen konden ze weer terug naar huis. Waar ze de opgedane kennis zeker zullen gaan gebruiken om nog beter te kunnen vergaderen.

Redactie ZijActief

 

***

 

Op 29 augustus was het zomerreces van het Provinciaal Bestuur voorbij. Het bestuur kwam bij een van de leden thuis bij elkaar.

Onder het genot van koffie en gebakje kreeg iedereen 5 minuten de tijd om over haar vakantie te vertellen, om daarna aan de slag te gaan met het serieuze deel van de dag. Aan de hand van vragen werd iedereen bezig gehouden met de toekomst van het KVG Limburg: wat gaan we doen? hoe gaan we dat bereiken? Na een heerlijke, lichte lunch begon het ontspannende deel van de dag. Een bezoek aan kasteel Groot Buggenum en een etentje in Maasbracht.

Het bestuur is er weer klaar voor: u ook?  

 

***
 

    Samen Op Stap - Afscheid van José en Thea

 

ZijActief- en KVG-Limburg werken al verschillende jaren samen.  Samen werken zij aan mooie, goede en interessante activiteiten voor alle vrouwen in Limburg.

Een wel heel duidelijk voorbeeld hiervan is de projectgroep Samen op Stap. Hierin zitten vrouwen van beide organisaties. Elk jaar organiseren zij in het voorjaar de Dagen voor Alleengaanden op drie plekken in de provincie. Daarnaast is er twee maal per jaar een activiteit op zondag, de Samen op Stap op Zondag (SOSOZ). De afgelopen vier jaar heeft José Brouns, bestuurslid van KVG Limburg, zich hiervoor met veel passie ingezet. Een jaar later werd zij daarin enthousiast bijgestaan door Thea van Beurden, lid van KVG Roermond. Samen hebben zij er aan bijgedragen dat vrouwen van beide verenigingen uit heel Limburg een gezellige en mooie activiteit konden beleven met elkaar.
José en Thea, nogmaals bedankt.

Marja Valckx, voorzitter projectgroep Samen Op Stap

 

***

      Samen op Stap op Zondag: 26 mei 2019 in het NP de Meinweg.     Leemeer>>

 

***

16 mei 2019: Besturenontmoetingsdag in Arcen georganiseerd door afdeling Blerick​

In het Kasteel van Arcen ontmoeten 60 dames van KVG-Limburg elkaar.

De voorzitter van het organiserende Vrouwengilde Blerick, mevrouw Anita Wieczorek, heet allen van harte welkom ook namens het Bestuur.

Het eerste treffen na het aftreden van mevrouw van der Poel is voor ons allen even wennen. Gelukkig hebben we in mevrouw Ineke Sipkema een pracht voorzitter gevonden. 

Lees meer>> 

***


    Dagen voor alleengaanden 2019 in Heerlen.

Voor het verslag van de dag en foto's, klik hier.

 

***

 

21 februari 2019 : Raad van Afgevaardigden

 

 

Op 21 februari 2019 kwamen de Afgevaardigden van de afdelingen bij elkaar. Het dag thema luidde: ”Met nieuwe ogen kijken: afscheid nemen en doorgaan”.

Klik hier meer 

***

 

HET WAS  EEN KNALFEEST !

 

“Fantastisch… Prachtig… Super… Uitmuntend georganiseerd… Werkelijk elk onderdeel was af… Iedereen heeft genoten van begin tot het einde,  geweldig… Een groot compliment voor het prachtige en sfeervolle eeuwfeest… Geweldig om zoveel vrouwen bijeen te hebben… Dit feest zal niemand  snel vergeten…”


 

Op 20 september 2018 vierden we ons honderd jarig bestaan.

Het integrale verslag kunt u hier lezen. 

 

***

Tips